Torsdag den 4 april 2019

Kammarens talarlista 2019-04-04 00:00:00

Torsdagen den 4 april 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

6

Finansutskottets betänkande FiU17

Riksrevisionens rapport om tillämpningen av den kommunala finansieringsprincipen

____

____

0.00

0.00

7

Finansutskottets betänkande FiU25

Statlig förvaltning och statistikfrågor

____

____

0.00

0.00

8

Finansutskottets betänkande FiU34

Offentlig upphandling

1

Edward Riedl (M)

6

2

Dennis Dioukarev (SD)

6

3

Ulla Andersson (V)

8

4

Jakob Forssmed (KD)

8

5

Johan Pehrson (L)

6

6

Gunilla Carlsson (S)

8

7

Karolina Skog (MP)

6

____

____

0.48

0.48

9

Finansutskottets betänkande FiU41

Riksrevisionens rapporter om räkenskapssammandragets tillförlitlighet och räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser

____

____

0.00

0.48

10

Civilutskottets betänkande CU9

Associationsrätt

1

David Josefsson (M)

6

2

Jon Thorbjörnson (V)

4

3

Larry Söder (KD)

4

4

Emma Hult (MP)

5

5

Ola Möller (S)

4

6

Mikael Eskilandersson (SD)

4

7

Martina Johansson (C)

5

8

Henrik Edin (L)

6

____

____

0.38

1.26

11

Civilutskottets betänkande CU10

Konsumenträtt

1

Lars Beckman (M)

8

2

Mikael Eskilandersson (SD)

8

3

Martina Johansson (C)

6

4

Henrik Edin (L)

6

5

Emma Hult (MP)

6

6

Sanne Lennström (S)

6

7

Angelica Lundberg (SD)

6

____

____

0.46

2.12

12

Trafikutskottets betänkande TU5

Infrastrukturfrågor

1

Jens Holm (V)

10

2

Anna-Caren Sätherberg (S)

10

3

Jessika Roswall (M)

10

4

Patrik Jönsson (SD)

10

5

Anders Åkesson (C)

12

6

Magnus Jacobsson (KD)

12

7

Helena Gellerman (L)

10

8

Emma Berginger (MP)

10

9

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

10

10

Jan R Andersson (M)

6

11

Jimmy Ståhl (SD)

8

12

Jessica Thunander (V)

8

____

____

1.56

4.08

Totalt anmäld tid 4 tim. 8 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.