Torsdag den 4 juni 2020

Kammarens talarlista 2020-06-04 00:00:00

Torsdagen den 4 juni 2020

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

2

Trafikutskottets betänkande TU13

Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkerings-avgifter

1

Thomas Morell (SD)

8

2

Magnus Jacobsson (KD)

4

3

Denis Begic (S)

6

____

____

0.18

0.18

3

Trafikutskottets betänkande TU12

Luftfartsfrågor

1

Åsa Coenraads (M)

8

2

Thomas Morell (SD)

8

3

Mikael Larsson (C)

6

4

Magnus Jacobsson (KD)

8

5

Helena Gellerman (L)

8

6

Denis Begic (S)

8

7

Lorentz Tovatt (MP)

8

____

____

0.54

1.12

4

Utrikesutskottets utlåtande UU16

Det östliga partnerskapet efter 2020

1

Pyry Niemi (S)

8

2

Margareta Cederfelt (M)

8

3

Ludvig Aspling (SD)

8

4

Kerstin Lundgren (C)

6

5

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

6

Robert Halef (KD)

8

7

Joar Forssell (L)

8

____

____

0.54

2.06

5

Försvarsutskottets betänkande FöU4

Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor

1

Caroline Nordengrip (SD)

4

2

Lars Thomsson (C)

4

3

Mattias Ottosson (S)

6

4

Alexandra Anstrell (M)

6

____

____

0.20

2.26

6

Försvarsutskottets betänkande FöU10

Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter

1

Mattias Ottosson (S)

6

2

Alexandra Anstrell (M)

6

3

Lars Thomsson (C)

6

____

____

0.18

2.44

7

Socialutskottets betänkande SoU9

Socialtjänst- och barnfrågor

1

Mats Wiking (S)

6

2

Johan Hultberg (M)

6

3

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

6

4

Martina Johansson (C)

6

5

Maj Karlsson (V)

6

6

Cecilia Engström (KD)

6

7

Lina Nordquist (L)

6

8

Jon Thorbjörnson (V)

4

____

____

0.46

3.30

8

Socialutskottets betänkande SoU12

Kompetensförsörjning och prioriteringar inom hälso- och sjukvården m.m.

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

2

Johan Hultberg (M)

6

3

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

6

4

Sofia Nilsson (C)

6

5

Karin Rågsjö (V)

6

6

Lina Nordquist (L)

6

7

Dag Larsson (S)

6

____

____

0.42

4.12

Totalt anmäld tid 4 tim. 12 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.