Torsdag den 5 december 2019

Kammarens talarlista 2019-12-05 00:00:00

Torsdagen den 5 december 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

11

Kulturutskottets betänkande KrU1

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna.Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga en minut. Talartiden begränsas till åtta minuter.

1

Christer Nylander (L)

8

2

Lawen Redar (S)

8

3

Lotta Finstorp (M)

6

4

Aron Emilsson (SD)

8

5

Per Lodenius (C)

8

6

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

7

Roland Utbult (KD)

8

8

Anna Sibinska (MP)

8

9

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

8

10

Annicka Engblom (M)

6

11

Cassandra Sundin (SD)

4

12

Mats Berglund (MP)

6

____

____

1.26

1.26

Totalt anmäld tid 1 tim. 26 min.

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.