Torsdag den 5 mars 2020

Kammarens talarlista 2020-03-05 00:00:00

Torsdagen den 5 mars 2020

Kl.

13.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

7

Försvarsutskottets betänkande FöU3

Totalförsvarsdatalag – personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

1

Mikael Larsson (C)

6

2

Alexandra Völker (S)

4

3

Jan R Andersson (M)

4

____

____

0.14

0.14

8

Försvarsutskottets betänkande FöU5

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

1

Pål Jonson (M)

5

2

Mikael Oscarsson (KD)

5

3

Allan Widman (L)

5

4

ClasGöran Carlsson (S)

4

____

____

0.19

0.33

9

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU7

Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

1

Josefin Malmqvist (M)

6

2

Ebba Hermansson (SD)

6

3

Ciczie Weidby (V)

8

4

Désirée Pethrus (KD)

8

5

Gulan Avci (L)

8

6

Patrik Björck (S)

8

7

Alireza Akhondi (C)

8

8

Janine Alm Ericson (MP)

8

9

Marianne Pettersson (S)

6

____

____

1.06

1.39

Totalt anmäld tid 1 tim. 39 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.