Torsdag den 6 april 2017

Kammarens talarlista 2017-04-06 00:00:00

Torsdagen den 6 april 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

24

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU12

Djurskydd

1

Åsa Coenraads (M)

8

2

Martin Kinnunen (SD)

6

3

Eskil Erlandsson (C)

8

4

Jens Holm (V)

8

5

Magnus Oscarsson (KD)

6

6

Isak From (S)

8

7

Emma Nohrén (MP)

8

8

Lars Tysklind (L)

6

____

____

0.58

0.58

25

Skatteutskottets betänkande SkU23

Beskattning av företag, kapital och fastighet

1

Per Åsling (C)

8

2

Jörgen Warborn (M)

8

3

Olle Felten (SD)

8

4

Daniel Sestrajcic (V)

8

5

Larry Söder (KD)

6

6

Jamal El-Haj (S)

8

____

____

0.46

1.44

26

Skatteutskottets betänkande SkU24

Punktskatter

1

Per Åsling (C)

8

2

Erik Andersson (M)

8

3

David Lång (SD)

8

4

Daniel Sestrajcic (V)

8

5

Mathias Sundin (L)

8

6

Larry Söder (KD)

8

7

Linus Sköld (S)

8

____

____

0.56

2.40

27

Skatteutskottets betänkande SkU26

Skatteförfarande och folkbokföring

1

Per Åsling (C)

8

2

Lotta Finstorp (M)

8

3

Olle Felten (SD)

8

4

Daniel Sestrajcic (V)

8

5

Mathias Sundin (L)

8

6

Larry Söder (KD)

8

7

Maria Strömkvist (S)

8

8

Rasmus Ling (MP)

6

9

Maria Malmer Stenergard (M)

4

____

____

1.06

3.46

28

Finansutskottets betänkande FiU30

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

____

____

0.00

3.46

Totalt anmäld tid 3 tim. 46 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.