Torsdag den 7 december 2017

Talarlista 2017/18:20171207

Torsdagen den 7 december 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

11

Utrikesutskottets utlåtande UU4

Kommissionens arbetsprogram 2018

1

Pyry Niemi (S)

8

2

Johan Nissinen (SD)

8

3

Emma Nohrén (MP)

8

4

Jens Holm (V)

8

5

Tina Acketoft (L)

10

6

Margareta Cederfelt (M)

10

7

Kerstin Lundgren (C)

8

8

Désirée Pethrus (KD)

8

9

Statsrådet Ann Linde (S)

12

10

Patrik Björck (S)

8

11

Christian Holm Barenfeld (M)

6

____

____

1.34

1.34

12

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU2

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1

Sten Bergheden (M)

12

2

Runar Filper (SD)

8

3

Kristina Yngwe (C)

8

4

Lars Tysklind (L)

10

5

Magnus Oscarsson (KD)

8

6

Isak From (S)

10

7

Stina Bergström (MP)

8

8

Jens Holm (V)

8

9

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

10

____

____

1.22

2.56

13

Försvarsutskottets betänkande FöU1

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1

Allan Widman (L)

10

2

Mattias Ottosson (S)

8

3

Hans Wallmark (M)

10

4

Mikael Jansson (SD)

8

5

Anders Schröder (MP)

8

6

Daniel Bäckström (C)

10

7

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

8

Mikael Oscarsson (KD)

8

9

Paula Holmqvist (S)

6

10

Lotta Olsson (M)

6

11

Roger Richtoff (SD)

8

12

Peter Helander (C)

6

____

____

1.36

4.32

Totalt anmäld tid 4 tim. 32 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.