Torsdag den 8 april 2021

Kammarens talarlista 2021-04-08 00:00:00

Torsdagen den 8 april 2021

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

14

Skatteutskottets betänkande SkU18

Inkomstskatt

1

Kjell Jansson (M)

8

2

Anne Oskarsson (SD)

6

3

Alireza Akhondi (C)

8

4

Tony Haddou (V)

6

5

Hampus Hagman (KD)

6

6

Gulan Avci (L)

6

7

Sultan Kayhan (S)

8

8

Rebecka Le Moine (MP)

6

____

____

0.54

0.54

15

Skatteutskottets betänkande SkU19

Företag, kapital och fastighet

1

Kjell Jansson (M)

8

2

David Lång (SD)

8

3

Helena Vilhelmsson (C)

8

4

Tony Haddou (V)

8

5

Hampus Hagman (KD)

8

6

Gulan Avci (L)

8

7

Patrik Lundqvist (S)

8

8

Rebecka Le Moine (MP)

6

____

____

1.02

1.56

16

Skatteutskottets betänkande SkU21

Mervärdesskatt

1

Kjell Jansson (M)

8

2

Johnny Skalin (SD)

9

3

Helena Vilhelmsson (C)

8

4

Hampus Hagman (KD)

8

5

Anders Österberg (S)

8

6

Rebecka Le Moine (MP)

6

____

____

0.47

2.43

17

Utbildningsutskottets betänkande UbU11

Lärare och elever

1

Kristina Axén Olin (M)

6

2

Patrick Reslow (SD)

8

3

Alireza Akhondi (C)

6

4

Daniel Riazat (V)

6

5

Christian Carlsson (KD)

6

6

Roger Haddad (L)

6

7

Linus Sköld (S)

6

8

Annika Hirvonen (MP)

8

____

____

0.52

3.35

Totalt anmäld tid 3 tim. 35 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.