Torsdag den 8 juni 2017

Talarlista 2016/17:20170608

Torsdagen den 8 juni 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

9

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU4

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

1

Björn Söder (SD)

10

2

Karin Enström (M)

6

3

Mattias Ottosson (S)

5

4

Pernilla Stålhammar (MP)

8

5

Daniel Bäckström (C)

6

6

Stig Henriksson (V)

5

7

Allan Widman (L)

5

8

Mikael Oscarsson (KD)

5

9

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

10

____

____

1.00

1.00

10

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU3

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

1

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

10

2

Lena Asplund (M)

8

3

Björn Söder (SD)

6

4

Daniel Bäckström (C)

6

5

Stig Henriksson (V)

6

6

Allan Widman (L)

5

7

Mikael Oscarsson (KD)

5

8

Kenneth G Forslund (S)

8

9

Pernilla Stålhammar (MP)

8

10

Alexandra Völker (S)

6

____

____

1.08

2.08

11

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU5

Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta)

1

Karin Enström (M)

6

2

Kalle Olsson (S)

6

3

Mikael Jansson (SD)

6

4

Pernilla Stålhammar (MP)

8

5

Daniel Bäckström (C)

6

6

Stig Henriksson (V)

4

7

Allan Widman (L)

5

8

Mikael Oscarsson (KD)

5

____

____

0.46

2.54

12

Kulturutskottets betänkande KrU12

Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation

1

Aron Emilsson (SD)

6

2

Niclas Malmberg (MP)

4

____

____

0.10

3.04

13

Försvarsutskottets betänkande FöU13

Ökad kärnsäkerhet

1

Stig Henriksson (V)

5

2

Allan Widman (L)

5

3

Åsa Lindestam (S)

4

4

Jan R Andersson (M)

5

5

Anders Schröder (MP)

4

6

Daniel Bäckström (C)

5

7

Mikael Oscarsson (KD)

5

____

____

0.33

3.37

14

Försvarsutskottets betänkande FöU11

Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret

____

____

0.00

3.37

Totalt anmäld tid 3 tim. 37 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.