Torsdag den 8 mars 2018

Kammarens talarlista 2018-03-08 00:00:00

Torsdagen den 8 mars 2018

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

5

Civilutskottets betänkande CU9

Hyresrätt

1

Caroline Szyber (KD)

5

2

Mats Green (M)

6

3

Roger Hedlund (SD)

6

4

Ola Johansson (C)

6

5

Nooshi Dadgostar (V)

6

6

Robert Hannah (L)

6

7

Lars Eriksson (S)

6

8

Emma Hult (MP)

6

____

____

0.47

0.47

6

Socialutskottets betänkande SoU18

En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården

1

Emma Henriksson (KD)

6

2

Camilla Waltersson Grönvall (M)

8

3

Per Ramhorn (SD)

6

4

Anders W Jonsson (C)

6

5

Karin Rågsjö (V)

8

6

Bengt Eliasson (L)

6

7

Anna-Lena Sörenson (S)

6

____

____

0.46

1.33

7

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU8

Arbetsmiljö och arbetstid

1

Magnus Manhammar (S)

12

2

Magnus Persson (SD)

8

3

Marco Venegas (MP)

8

4

Fredrik Christensson (C)

8

5

Ali Esbati (V)

10

6

Erik Slottner (KD)

8

7

Erik Andersson (M)

12

____

____

1.06

2.39

Totalt anmäld tid 2 tim. 39 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.