Torsdag den 9 maj 2019

Talarlista 2018/19:20190509

Torsdagen den 9 maj 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

6

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU14

Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid

____

____

0.00

0.00

7

Utbildningsutskottets betänkande UbU13

Högskolan

1

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

8

2

Robert Stenkvist (SD)

8

3

Ulrika Heie (C)

8

4

Ilona Szatmari Waldau (V)

8

5

Pia Steensland (KD)

8

6

Roger Haddad (L)

8

7

Gunilla Svantorp (S)

8

8

Mats Berglund (MP)

8

____

____

1.04

1.04

8

Utbildningsutskottets betänkande UbU14

Forskning

1

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

8

2

Robert Stenkvist (SD)

8

3

Fredrik Christensson (C)

8

4

Ilona Szatmari Waldau (V)

8

5

Pia Steensland (KD)

8

6

Mats Persson (L)

8

7

Gunilla Svantorp (S)

8

8

Mats Berglund (MP)

8

____

____

1.04

2.08

Totalt anmäld tid 2 tim. 8 min.

––––––––––––––––––––––––––––

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.