Torsdagen den 15 juni 2006

Talarlista 2005/06:20060615

Torsdagen den 15 juni 2006

Kl.

09.00

Partiledardebatt

12.30

ca

Arbetsplenum

17.00

Votering

Votering kl. 17.00 LU33 (tidigare slutdebatterat)

Nr

     

2

Partiledardebatt

Debattregler

Varje debattdeltagare disponerar 25 minuter med undantag för statsministern som har 40 minuter till sitt förfogande. Ett huvudanförande får inte överstiga 12 minuter. Efter första debattomgången kan deltagarna få ordet för ytterligare inlägg.

Repliker kan begäras oavsett om huvudanförande har hållits eller inte. En replik får inte vara längre än 2 minuter och ett replikskifte får omfatta högst två inlägg per deltagare. Duellmetoden tillämpas, partierna i storleksordning. Repliker tas i talarstolen.

Tid till förfogande i minuter

Statsminister Göran Persson (s)

40

Fredrik Reinfeldt (m)

25

Lars Leijonborg (fp)

25

Göran Hägglund (kd)

25

Lars Ohly (v)

25

Maud Olofsson (c)

25

Maria Wetterstrand (mp)

25

Beräknad talartid är

3 tim. 10 min.

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

Gemensam debatt KU33 och SkU38

13

Konstitutionsutskottets betänkande KU33

Ändringar av ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter

14

Skatteutskottets betänkande SkU38

Vissa skattefrågor rörande statsråden

Göran Magnusson (s)

6

Mats Einarsson (v)

6

Gustav Fridolin (mp)

6

Nils Fredrik Aurelius (m)

6

Ingvar Svensson (kd)

6

Kerstin Lundgren (c)

6

____

____

0.36

0.36

15

Konstitutionsutskottets betänkande KU34

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Göran Lennmarker (m)

4

Helene Petersson (s)

6

Tobias Krantz (fp)

6

Helena Höij (kd)

4

Kerstin Lundgren (c)

5

Gustav Fridolin (mp)

4

____

____

0.29

1.05

16

Konstitutionsutskottets betänkande KU39

Ekonomiadministrativ lag för riksdagens myndigheter

17

Konstitutionsutskottets betänkande KU41

Uppskov till 2006/07 års riksmöte med behandlingen av vissa ärenden

18

Kulturutskottets betänkande KrU29

Tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Göran Persson i Simrishamn (s)

4

Lennart Kollmats (fp)

8

Kent Olsson (m)

8

Kenneth Lantz (kd)

8

Rossana Dinamarca (v)

8

Birgitta Sellén (c)

8

Lars Wegendal (s)

10

Mikael Johansson (mp)

8

Vice statsminister Bosse Ringholm (s)

10

Peter Pedersen (v)

10

Lars-Ivar Ericson (c)

4

Luciano Astudillo (s)

8

Gunnar Axén (m)

8

____

____

1.42

2.47

19

Kulturutskottets betänkande KrU24

Folkrörelsefrågor och allmänna samlingslokaler

Lars Wegendal (s)

2

Lena Adelsohn Liljeroth (m)

6

Hans Backman (fp)

6

Kenneth Lantz (kd)

6

Siv Holma (v)

6

Birgitta Sellén (c)

6

Nikos Papadopoulos (s)

8

Mikael Johansson (mp)

6

____

____

0.46

3.33

20

Kulturutskottets betänkande KrU27

Pris- och löneomräkningsfrågor

Tasso Stafilidis (v)

10

____

____

0.10

3.43

21

Kulturutskottets betänkande KrU31

Bild och form samt konsthantverk

22

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU12

Uppskov med behandlingen av ärenden

23

Justitieutskottets betänkande JuU42

Uppskov med behandlingen av visst ärende

24

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU25

Miljöbalkens sanktionssystem m.m.

     

25

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU31

Strategiska utmaningar – En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling

Alf Eriksson (s)

4

Lars Lindblad (m)

5

Sverker Thorén (fp)

6

Sven Gunnar Persson (kd)

6

Kjell-Erik Karlsson (v)

6

Claes Västerteg (c)

6

Åsa Domeij (mp)

6

Carina Ohlsson (s)

8

Karin Svensson Smith (-)

8

____

____

0.55

4.38

     

26

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU26

Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning

Rune Berglund (s)

4

Cecilia Widegren (m)

6

Anita Brodén (fp)

6

Sven Gunnar Persson (kd)

6

Jan Andersson (c)

6

Rolf Lindén (s)

10

Sven-Erik Sjöstrand (v)

6

Åsa Domeij (mp)

6

Jeppe Johnsson (m)

10

Heli Berg (fp)

8

Jan Björkman (s)

8

Lars-Ivar Ericson (c)

6

Jan Emanuel Johansson (s)

6

____

____

1.28

6.06

Totalt anmäld tid

6 tim. 6 min.