En utvärdering av riksdagens parlamentariska ledningsorganisation och riksdagens förvaltningsorganisation

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2012/13:URF2

Sammanfattning

Utredningens arbete har i huvudsak inriktats på att utvärdera riksdagens parlamentariska ledningsorganisation. Utvärderingen grundas på omkring 30 intervjuer med förtroendevalda och med ledande tjänstemän i Riksdagsförvaltningen. Den övergripande slutsatsen som utredningen drar är att Riksdagsförvaltningen är en mycket väl fungerande myndighet som väl fyller sitt syfte att möjliggöra ett effektivt arbete i riksdagen som bedrivs med hög kvalitet.

Som i alla myndigheter finns dock möjlighet att utveckla organisation och arbetsformer. Utredningen har kunnat konstatera att det i första hand är riksdagsstyrelsen och dess arbetsformer där det finns en utvecklingspotential. Utredningen lanserar därför tre modeller som utgångspunkt för ett fortsatt arbete med utvecklingen av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida