Översyn av riksdagsordningen

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2012/13:URF3

urf 2012/13 URF3

Översyn av riksdagsordningen

ISSN
1651-6885

ISBN
978-91-86673-70-3

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013

2012/13:URF3

Till riksdagsstyrelsen

Riksdagsstyrelsen beslutade den 26 september 2012 att tillkalla en parlamen- tariskt sammansatt kommitté under ledning av talmannen och bestående av ledamöter på gruppledarnivå med uppdrag att göra en samlad översyn av riksdagsordningen, såväl materiellt som språkligt och lagtekniskt. Kommittén antog namnet Kommittén för översyn av riksdagsordningen (dnr
049-3142-
2011/12).

Efter en diskussion vid ett gruppledarmöte i december 2012 fastställdes frågor som behandlades i fyra arbetsgrupper med en representant per parti. Arbetsgrupperna lämnade sina rapporter till kommittén i mars 2013 (dnr 049-
3142-2011/12).

Riksdagsstyrelsen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksdagsförvaltningens utredningar

Viktigare utredningar som görs inom Riksdagsförvaltningen ingår i en serie som kallas för URF. URF står för Utredningar från Riksdagsförvaltningen. Utredningarna tillsätts av riksdagsdirektören eller riksdagsstyrelsen.