Ändringar i ersättningslagen

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2020/21:URF2

urf 2020/21 URF2

Ändringar i ersättningslagen

ISSN
1651-6885

ISBN
978-91-7915-018-1

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2020

2020/21:URF2

Till riksdagsstyrelsen

Riksdagsstyrelsen beslutade den 25 september 2019 att tillkalla en särskild ut- redare med uppdrag att se över vissa frågor som gäller riksdagsledamöternas rätt till ersättning. Samma dag förordnades justitierådet Erik Nymansson som särskild utredare.

Riksdagsstyrelsen beslutade den 10 juni 2020 om tilläggsdirektiv till utred- ningen, varvid utredningstiden förlängdes till den 15 december 2020.

Den 26 september 2019 förordnades som experter verksjuristen Nilla Alestig, Statens tjänstepensionsverk, tf. enhetschefen Abigail Choate, Riks- dagsförvaltningen, verksjuristen Yvonne Dahlstedt, Regeringskansliets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksdagsförvaltningens utredningar

Viktigare utredningar som görs inom Riksdagsförvaltningen ingår i en serie som kallas för URF. URF står för Utredningar från Riksdagsförvaltningen. Utredningarna tillsätts av riksdagsdirektören eller riksdagsstyrelsen.