Prookoll utskottssammanträde 2012/13:24

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:24

 

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24

 

DATUM

2013-03-07

TID

09:30–11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:23 och besöksprotokoll 2012/13:12

 

§ 2

Inför utrikesrådet (FAC)

 

Kabinettssekreterare Frank Belfrage, kanslirådet Andrés Jato, kanslirådet Cecilia Tamm, politiskt sakkunniga Sara Keusen, alla UD, lämnade information inför utrikesrådet (FAC) 11 mars.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 3

Kanslimeddelanden

 

Påmindes om besök:

– från Norge angående naturresurser onsdagen den 13 mars kl. 13.00-14.00

– från OECD (DAC) torsdagen den 14 mars kl. 14.15-15.45

 

Informerades om att:

– deltagare från UU vid utrikes-, säkerhetspolitisk- och försvarspolitisk konferens i Dublin 24-25 mars är Hans Wallmark (M), Carina Hägg (S), Bodil Ceballos (MP) och Ismail Kamil (FP), samt från FöU Anna-Lena Sörenson (S) och Annicka Engblom (M).

 

Beslutades att:

– vid ”Parliamentary Workshop” i samband med Världsbankens vårmöte i Washington DC (USA) deltar en alternativt två ledamöter från UU.

– Utskottsresa till Washington DC (USA) förläggs till vecka 41 2013.

 

§ 4

Fråga om överläggning med regeringen enligt RO 10:4

 

Utskottet beslutade att begära överläggning med regeringen angående dels FN:s millenniemål efter 2015 (KOM(2013) 92), dels en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd (KOM(2012) 514).

 

Tid är avsatt med statsrådet Gunilla Carlsson torsdagen den 21 mars.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 5

Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)

 

Utskottet behandlade motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 21 mars 2013 kl. 09.30.

 

 

Vid protokollet

 

 

Bertil Johnson

 

 

Justeras den 21 mars 2013

 

 

Hans Wallmark


 UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:24

 

§ 1

§ 2-4

§5-6

 

 

 

 

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

X

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Kronlid (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (S)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amir Adan (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Husmark Pehrsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrasuppleant: Gulan Avci (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande