Protokoll utskottssammanträde 2006/07:19

Försvarsutskottets protokoll 2006/07:19

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:19

 

DATUM

2007-02-13

TID

11.00–12.15 // 12.45-13.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Öppnande

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

 

§ 2

Föredragning

Representanter från Försvarsmakten Genlt Jan Jonsson åtföljd av mj Robert Nylén (båda Hkv) och Thomas Carlmark (MUST) informerar om situationen i Afghanistan m.m.

 

Ledamöternas frågor besvaras.

 

§ 3

Justering av protokoll

Justeras protokoll 2006/07:18.

 

§ 4

Kanslianmälningar

Anmäls att en förteckning över kontaktförband/myndigheter har
upprättats. Utskottet ska se över listan.

 

§ 5

Överläggning

Behandlas underlag till betänkande 2006/07:FöU4 Krishantering och skydd mot olyckor.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 6

Övriga frågor

– Kansliet meddelar att det inte finns något behov av att sammanträda torsdagen den 15 februari. Utskottet beslutar att ställa in det nämnda sammanträdet.

 

 

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 12.15 för att återupptas kl. 12.45.

 

§ 7

Föredragning

GD Andreas Ekman åtföljd av Thomas Tjäder från Inspektionen för strategiska produkter (ISP) orienterar om krigsmaterielexporten.

 

Ledamöternas frågor besvaras.

 


 

§ 8

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

                       Satu Saariniemi

 

Justeras                2007-02-20

 

 

                            Ulrica Messing

 


 

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:19

 

§1-2

§ 3-4

§ 5-6

§ 7-8

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Ulrica Messing (s), ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Gunnarsson (m), vice ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Nils Oskar Nilsson (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Hagberg (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Jarl Beck (s)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (s)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

O

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna König (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Åström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karla López (mp)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (m)

 

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (v)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kerstin Hermansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande