Protokoll utskottssammanträde 2006/07:19

Socialutskottets protokoll 2006/07:19

 

 

 

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:19

 

DATUM

2007-03-22

TID

9:30-10:35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

 

Utskottet godkänner föredragningslistan.

 

§ 2

 

Justering av protokoll

 

Protokollet från sammanträdet den 20 mars justeras.

 

§ 3

Grönboken Mot ett rökfritt Europa; policyalternativ på EU-nivå

 

Utskottet fortsätter behandlingen av Grönboken Mot ett rökfritt Europa; policyalternativ på EU-nivå.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till utskottets utlåtande 2006/07:SoU16 justeras.

 

§ 4

Information

 

Företrädare för Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, informerar om verksamheten. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2.

 

§ 5

 

 

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde skall äga rum torsdagen den 29 mars kl. 9:30.

 

 

 

 

 

Vid protokollet     Andreas Hagström

   

    Justeras                 2007-03-29

 

 

                              Kenneth Johansson       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:19

 

 

§ 1-2

§ 3-4

§ 5

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c), ordförande

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (s), vice ordförande

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Ivar Ericson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

N

 

N

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik-Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

SOCIALUTSKOTTET                                bilaga 2

 

Sammanträdet torsdagen den 22 mars 2007

 

Information av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU

- om strategiplan och verksamhet samt medicinsk utvärdering i framtiden

 

 

Deltagare:

 

Måns Rosén, chef

Nina Rehnqvist, ordförande