Protokoll utskottssammanträde 2006/07:1

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:1

.

 

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS-

OCH UTRIKESUTSKOTTET

                                                                                                                        

 

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:1

 

DATUM

Tisdagen den 27 mars 2007

TID

12.30–12.59

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Sammanträdets öppnande

 

Ålderspresidenten Göran Lennmarker (m) förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de deputerade välkomna.

 

§ 2

Upprop

 

Upprop förrättades enligt bilagda förteckning (bilagor 2 och 3).

 

§ 3

Val av ordförande

 

Utskottet beslutade att välja Göran Lennmarker (m) till ordförande.

 

§ 4

Val av vice ordförande

 

Utskottet beslutade att välja Berit Andnor (s) till vice ordförande.

 

§ 5

 

Sammanträdeslokal

 

Utskottet beslutade att sammanträden som regel skall hållas i utrikesutskottets sessionssal.

 

§ 6

 

Närvarobeslut

 

Utskottet beslutade att föredragande Margareta Hjorth vid EU-nämnden får närvara vid utskottets sammanträden.

 

§ 7

 

Utskottets arbetsplanering

 

Uppläggningen av utskottets arbete diskuterades.

 

Utskottet beslutade att sammanträden skall hållas tisdagarna den 10 april 2007 kl. 08.30 och den 17 april 2007 kl. 08.30 samt att till sammanträdet den 10 april bjuda in statsrådet Cecilia Malmström för att lämna information. Utskottet beslutade vidare att stenografiska uppteckningar skall föras vid informationen.

 

Utskottet uppdrog åt kansliet att lägga fram förslag till arbetsplanering och ytterligare sammanträdestider.

 

Vid protokollet

 

Justerat 2007-04-10

Göran Lennmarker

 

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONS- OCH

UTRIKESUTSKOTTET

Sammansättning 2007-03-27

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:1

 

§ 1-7

§

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m) ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) v. ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin, (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m) olm m(m)Hh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Bergkvist (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.