Protokoll utskottssammanträde 2006/07:23

Civilutskottets protokoll 2006/07:23

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23

 

DATUM

2007-03-27

TID

kl. 11.00-11.55

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades utskottets protokoll från den 22 mars 2007.

 

 

§ 2

Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare

 

Fortsattes behandlingen av Riksrevisionens styrelses framställning 2005/06:RRS26 angående länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare jämte motion.

 

Utskottet beslutade i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2006/07:CU4, vilket härefter justerades.

 

 

§ 3

Planfrågor

 

Behandlades motioner om planfrågor.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 

§ 4

Fastighetsfrågor

 

Behandlades motioner om fastighetsfrågor.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 

§ 5

Grönbok om översyn av konsumentregelverket

 

Behandlades grönboken om översyn av konsumentregelverket.

 

Anmäldes och utdelades ytterligare till Integrations- och jämställdhetsdepartementet inkomna remissvar från Konsumentverket, Sveriges Marknadsförbund och Näringslivets Delegation för Marknadsrätt (NDM) samt en rapport från kammarkansliet Konsumentverket – inledande behandling i EP.

Vidare anmäldes och utdelades en inkommen skrivelse från Andreas Norlén (m) jämte en promemoria från professorn Hans Stenberg, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

 

 

§ 6

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen den 29 mars 2007 kl. 09.30.

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

JUSTERAT

Den 29 mars 2007

 

 

 

Hana Svecova

 

 

Carina Moberg

 

 

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:23

 

 

  §§

 1-4

   §

   5

   §

   6

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Wikén (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mildred Thulin (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande