Protokoll utskottssammanträde 2006/07:28

Civilutskottets protokoll 2006/07:28

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:28

 

DATUM

2007-04-24

TID

kl. 11.00-11.30

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades utskottets protokoll från den 17 och 19 april 2007.

 

 

§ 2

Vissa bostadspolitiska åtgärder

 

Föredrogs proposition 2006/07:61 om vissa bostadspolitiska åtgärder samt de med anledning av propositionen väckta motionerna

2006/07:

C2 av Christina Zedell m.fl. (s)

C3 av Egon Frid m.fl. (v)

C4 av Carina Moberg m.fl. (s)

C5 av Marie Nordén och Berit Andnor (s)

C6 av Jan Lindholm (mp)

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 

§ 3

Undantag i vissa fall från tekniska egenskapskrav på

byggnadsverk

 

Föredrogs proposition 2006/07:62 om undantag i vissa fall från

tekniska egenskapskrav på byggnadsverk.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 

§ 4

Ny instansordning för PBL-ärenden

 

Föredrogs och behandlades proposition 2006/07:98 om ny instansordning för PBL-ärenden.

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

 

 


 

§ 5

Uppdrag till särskild utredare

 

Anmäldes att regeringen den 19 april 2007 utsett Jan Ertsborn att som särskild utredare föreslå en effektivare reglering för företag i ekonomisk kris, ett system för skuldnedsättning för företagare samt andra lättnader för överskuldsatta.

 

Upplystes att den särskilde utredaren gärna tar del av korrespondens rörande s.k. evighetsgäldenärer.

 

 

§ 6

Svar på en inkommen skrivelse

 

Utskottet gav presidiet i uppdrag att besvara en till utskottet inkommen och den 12 april 2007 anmäld skrivelse från riksdagsledamoten Carina Hägg rörande Europarådets kampanj mot våld i nära relationer.

 

 

§ 7

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen den 26 april 2007 kl. 09.30.

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

JUSTERAT

Den 26 april 2007

 

 

 

Hana Svecova

 

 

Carina Moberg

 

 

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:28

 

 

  §§

 1-7

  

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Wikén (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mildred Thulin (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande