Protokoll utskottssammanträde 2006/07:2

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:2

 

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS-

OCH UTRIKESUTSKOTTET

                                                                                                                        

 

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:2

 

DATUM

Tisdagen den 10 april 2007

TID

08.30-09.26

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Närvarobeslut

 

Utskottet beslutade att kanslichefen Ingrid Larén Marklund vid EU-nämnden får närvara vid utskottets sammanträden.

 

§ 2

Information om reflektionsperioden och det konstitutionella fördraget

 

Statsrådet Cecilia Malmström, statssekreteraren Håkan Jonsson, statssekreteraren Nicola Clase, departementsrådet Torbjörn Haak, departementssekreteraren Johannes Jarlebring och ambassadör Magnus Robach från Statsrådsberedningen lämnade information och svarade på frågor om reflektionsperioden och det konstitutionella fördraget.

 

§ 3

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet den 27 mars 2007 justerades.

 

§ 4

Stenografiska uppteckningar

 

Kanslichefen Bertil Wennberg anmälde utsänt PM, 2007-04-04, om stenografiska uppteckningar i KUU.

 

Utskottet godkände förslaget i promemorian.

 

§ 5

Anmälningar

 

Kanslichefen Bertil Wennberg anmälde

 

-          att konstitutionsutskottet har utsett Karl Sigfrid (m) till suppleant i det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

 

-          utsänd förteckning över utskottets sammanträdestider, bilaga 2

-          lunchseminarium om det konstitutionella fördraget fredagen den 11 maj 2007 i riksdagens informationscentrum.

 

Vid protokollet

 

Justerat 2007-04-17

Göran Lennmarker

 

 

 

 

 


 


 

KONSTITUTIONS- OCH

UTRIKESUTSKOTTET

Sammansättning 2007-03-27

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:2

 

§ 1

§§ 2-3

§§ 4-5

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m) ordf.

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) v. ordf.

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin, (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

x

 

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

-

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

o

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m) olm m(m)Hh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

-

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Bergkvist (m)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.