Protokoll utskottssammanträde 2006/07:30

Utrikesutskottets protokoll 2006/07:30

 

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:30

 

DATUM

2007-05-29

TID

11.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av bet. UU3

 

Utskottet justerar utkast till betänkande 2006/07:UU3 Norden.

 

§ 2

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll nr 2006/07:29.

 

§ 3

Meddelanden och administrativa frågor

 

Påminns om att biståndsminister Gunilla Carlsson deltar i frågestunden torsdag den 31 maj kl. 14.00.

 

Anmäls att Somalilands president kommer till Sverige måndagen den 4 juni. Utrikesutskottets ledamöter inbjuds att delta i en lunch med anledning av besöket.

 

§ 4

Sammanträdets avslutande

 

 

 

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

 

Vid protokollet

 

 

Hannah Wennberg

 

Justeras torsdagen den 14 juni 2007

 

 

Göran Lennmarker

 

 

 


 

UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:30

 

§1-4

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Björling (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ohlsson (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Olsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Åkesson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström I Göteborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindén (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karla Lopéz (mp)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande