Protokoll utskottssammanträde 2006/07:32

Finansutskottets protokoll 2006/07:32

 

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:32

 

DATUM

2007-05-31

TID

10.00–10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes.

 

§ 2

Anmälningar

Ändrad tid för besök av Världsbankens vicepresident

Kanslichefen meddelade att tiden för mötet med Världsbankens vicepresident Michael Klein torsdagen den 7 juni i utrikesutskottets sessionssal är ändrad till kl. 08.00 alternativt kl. 09.00. Kansliet får besked senare vilken tid som blir aktuell och meddelar de ledamöter som anmält sig till mötet.

Utskick av förslag till betänkanden

Kanslichefen meddelade att utskicket av betänkandetexter till sammanträdet tisdagen den 5 juni kommer att göras i två omgångar; ett utskick under eftermiddagen och ett i morgon fredag den 1 juni som går med lördagspost till hemadresserna.

 

§ 3

Statens upplåning och skuldförvaltning (FiU22)

Föredrogs och behandlades förslag till betänkande FiU22 Statens upplåning och skuldförvaltning.

Utskottet beslutade enligt förslaget och justerade betänkandet.

§ 4

Utvärderingen av penningpolitiken (FiU27)

Fortsatte behandlingen av Rapport 2006/07:RFR1 En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995-2005

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Justering av protokoll

Justerades protokoll från finansutskottets sammanträde den 29 maj.

 


 

Vid protokollet

 

 

Dagmar Åsander-Falkkloo    

 

 

Justeras

 

 

Stefan Attefall

 

Bilagor

  1. Närvaro- och voteringsförteckning

 

 


                                                Bilaga 1

31/5

 

 

 

 

 

 

 

N

V

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

 

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Nuder (s) vice ordförande

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Sjösten (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Andersson (c) under Roger Tiefensees (c) ledighet 070418-070729

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anm.    I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

 I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.