Protokoll utskottssammanträde 2006/07:34

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:34

 

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:34

 

DATUM

2007-09-12

TID

09.00-10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades protokoll nr 2006/07:33.

 

§ 2

EU-information från Justitiedepartementet

 

Statssekreterare Gustaf Lind, planeringschef Ola Henrikson m.fl., Justitiedepartementet, informerade från RIF-rådets möte den 12-13 juni 2007 och inför rådets möte den 18 september 2007.

 

§ 3

Grönboken om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet

 

Fortsattes granskningen av KOM(2007) 301 Grönbok om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till utskottets utlåtande 2006/07:SfU13 justerades.

 

Reservationer anmäldes av s-, v- och mp-ledamöterna.

 

Utskottet beslutade att reservationerna skulle vara avlämnade senast måndagen den 17 september 2007 på förmiddagen.

 

§ 4

Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor och Ändringar i bestämmelser för Riksrevisionen

 

Behandlades proposition 2006/07:117 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor m.m, jämte motioner och Riksrevisorernas framställning 2006/07:RR2 om ändringar i bestämmelser för Riksrevisionen.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 5

Kanslimeddelanden

 

- Anmäldes utsänt material om utlänningslagen.

 

- Diskuterades planerade offentliga utfrågningar om arbetslivsinriktad rehabilitering och vägen tillbaka till arbete.

 

- Anmäldes skrivelser enligt bilaga 2. Vidare anmäldes en inbjudan till ”Forskningsdagarna” om Mobilisering mot narkotika den 9-10 oktober 2007.

 

§ 6

Övriga frågor

 

Göte Wahlström (s) rapporterade från interparlamentariskt möte i Lissabon den 9-10 september 2007.

 

§ 7

Tid för nästa sammanträde

 

Beslutades att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 16 oktober 2007 kl. 11.00.

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 21 september 2007

 

Gunnar Axén

 

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:34

 

§ 1-3

§ 4

§ 5-7

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (s)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Rivière (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronny Olander (s)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.