Protokoll utskottssammanträde 2006/07:38

Trafikutskottets protokoll 2006/07:38

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:38

 

DATUM

2007-05-29

TID

Kl. 11.00-11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll 2006/07:37 från den 24 maj 2007.

 

§ 2

Statens ansvar för vissa betaltjänster m.m.

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2006/07:TU16
Statens ansvar för vissa betaltjänster m.m.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till betänkande 2006/07:TU16 justeras.

 

Reservationer anmäls enligt följande:

1.      Statens ansvar för grundläggande betaltjänster (punkt 1)
av s-, v- och mp-ledamöterna.

2.      Posten AB m.m. (punkt 2)
av v- ledamoten.

3.      Politiskt mål (punkt 3)
av v-ledamoten.

4.      Lagen om grundläggande kassaservice (punkt 4)
av v-ledamoten.

5.      Upphandlande myndighet (punkt 6)
av v-ledamoten.

6.      Särskilda insatser för vissa grupper (punkt 7)
av s-, v- och mp-ledamöterna.

7.      Bankernas kostnadsansvar (punkt 8)
av v- och mp-ledamöterna.

8.      Konsekvenser för sysselsättningen (punkt 9)
av s-, v- och mp-ledamöterna.

9.      Postservice (punkt 10)
av s- och v-ledamöterna.

 

 

§ 3

Deltagande i konferens

 

Utskottet beslutar att låta sig företrädas på Tylösandsseminariet
den 3-5 september 2007 med högst en ledamot från respektive parti. Anmälan sker till kansliet.

 

§ 4

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 31 maj 2007 kl. 09.30.

 

 

Vid protokollet

 

 

Anne Mattila Wass

 

Justeras

2007-05-31

 

Anders Karlsson

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:38

 

§1-2

§3-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Karlsson (s), ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Cederfelt (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Nordin (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (m)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustavsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.