Protokoll utskottssammanträde 2006/07:5

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:5

 

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS-

OCH UTRIKESUTSKOTTET

                                                                                                                        

 

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:5

 

DATUM

Torsdagen den 10 maj 2007

TID

08.00–08.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

 Ordförandeskapets bilaterala konsultationer med Sverige

 

Statssekreteraren Nicola Clase lämnade information och svarade på frågor om ordförandeskapets bilaterala konsultationer med Sverige den 3 maj 2007. Hon åtföljdes av departementsråden Torbjörn Haak och Katarina Areskoug Mascarenhas från Statsrådsberedningen.

 

§ 2

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att hålla sammanträde torsdagen den 24 maj 2007.

 

§ 3

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet den 27 april 2007 justerades.

 

§ 4

Anmälningar

 

Kanslichefen Bertil Wennberg anmälde utdelad utskrift från stenografiska uppteckningar den 27 april 2007 om överläggning inför ordförandeskapets bilaterala konsultationer med Sverige den 3 maj 2007.

 

§ 5

Inbjudan till Bryssel

 

Kanslichefen Bertil Wennberg anmälde en inkommen inbjudan till det interparlamentariska mötet i Bryssel om Europas framtid den 11–12 juni 2007 och att anmälan kan ske till kansliet.

 

§ 6

Övrigt

 

Utskottet beslutade att bjuda in statsrådet Cecilia Malmström till nästa sammanträde.

 

Vid protokollet

Kerstin Siverby

 

Justerat 2007-05-24

Berit Andnor

 

 


 

KONSTITUTIONS- OCH

UTRIKESUTSKOTTET

Sammansättning 2007-03-29

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:5

 

§§ 1-6

§

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m) ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) v. ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin, (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m) olm m(m)Hh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Bergkvist (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.