Protokoll utskottssammanträde 2006/07:6

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:6

 

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS-

OCH UTRIKESUTSKOTTET

                                                                                                                        

 

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:6

 

DATUM

Torsdagen den 24 maj 2007

TID

10.30–11.58

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Regeringens åtgärder för att främja en allmän debatt om EU:s framtid

 

Statssekreteraren Håkan Jonsson, ämnesrådet Helena Onn och politiskt sakunnige Oskar Båglund-Söderström från statsrådsberedningen lämnade information och svarade på frågor om regeringens åtgärder för att främja en allmän debatt om EU:s framtid.

 

§ 2

Rapport från Cosac:s möte den 14 maj 2007

 

Kanslichefen vid EU-nämndens kansli, Ingrid Larén Marklund, rapporterade från Cosac:s möte den 14 maj 2007.

 

§ 3

Ordförandeskapets multilaterala konsultationer den 15 maj 2007

 

Kabinettssekreteraren Frank Belfrage samt statssekreteraren Nicola Clase och departementsrådet Torbjörn Haak från statsrådsberedningen lämnade information och svarade på frågor med anledning av ordförandeskapets multilaterala konsultationer den 15 maj 2007. De åtföljdes av departementsrådet Katarina Areskoug från statsrådberedningen.

 

§ 4

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet den 20 maj 2007 justerades.

 

§ 5

 

Övrigt

 

Utskottet diskuterade det fortsatta arbetet med det sammansatta  utskottet.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

 

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde utsattes till tisdagen den 29 maj 2007 kl. 12.30.

 

Vid protokollet

Kerstin Siverby

 

Justerat 2007-05-29

Göran Lennmarker

 

 

 

 

 


 


 

KONSTITUTIONS- OCH

UTRIKESUTSKOTTET

Sammansättning 2007-03-29

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:6

 

§§ 1-6

§

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m) ordf.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) v. ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin, (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m) olm m(m)Hh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Bergkvist (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.