Protokoll utskottssammanträde 2006/07:9

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets protokoll 2006/07:9

­

 

SAMMANSATTA KONSTITUTIONS-

OCH UTRIKESUTSKOTTET

                                                                                                                        

 

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:9

 

DATUM

Tisdagen den 12 juni 2007

TID

18.00–19.43

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Protokoll från sammanträdet den 7 juni 2007 justerades.

 

§ 2

Övriga ärenden

 

Kanslichefen Thomas Hörberg tog upp frågor om kansliet skall

 

  1. utarbeta utkast till ett pressmeddelande,
  2. låta översätta betänkandet till engelska och
  3. föreslå att företrädare för diplomatiska kåren bjuds in till kammardebatten.

 

Utskottet beslutade att åtgärderna skulle vidtas.

 

§ 3

Stenografisk uppteckning

 

Kanslichefen Bertil Wennberg anmälde utsänd stenografisk uppteckning från den 29 maj 2007.

 

§ 4

Ändring av sammanträdestid

 

Kanslichefen Bertil Wennberg föreslog att nästa sammanträde torsdagen den 14 juni börjar kl. 14.15.

 

Utskottet beslutade enligt förslaget.

 

§ 5

 

KUU1 EU:s fördrag

 

Utskottet fortsatte behandlingen av betänkande 2006/07:KUU1 EU:s fördrag.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

 

Återrapportering från det interparlamentariska mötet om Europas framtid i Bryssel

 

Ledamöter som deltog i resan till Bryssel den 11-12 juni 2007 återrapporterade från det interparlamentariska mötet om Europas framtid.

 

Vid protokollet

 

Justerat 2007-06-14

Göran Lennmarker

 

 

 

 

 


 


 

KONSTITUTIONS- OCH

UTRIKESUTSKOTTET

Sammansättning 2007-05-31

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:9

 

§§ 1-4

§ 5

§ 6

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lennmarker (m) ordf.

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Andnor (s) v. ordf.

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (m)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin, (s)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (c)

-

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (s)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (s)

x

 

x

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Eberstein (s)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Andersson (mp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (m)

x

 

x

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m) olm m(m)Hh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

-

 

x

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Leivik (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

x

 

x

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Bergkvist (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinikka Bohlin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (m)

o

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kindberg Batra (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.