Protokoll utskottssammanträde 2007/08:10

Näringsutskottets protokoll 2007/08:10

 

NÄRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:10

 

DATUM

2007-11-27

TID

11.00 – 11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Utskottet justerade protokoll nr. 9.

 

 

§ 2

Utgiftsområde 21 Energi

 

Utskottet behandlade proposition 2007/08:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller utgiftsområde 21 Energi jämte motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 3 justerades.

 

Reservation anmäldes

 

vid punkt 1 dels av s-ledamöterna, dels av v-ledamoten, dels av mp-ledamoten,

 

vid punkt 2 dels av s-ledamöterna, dels av v-ledamoten, dels av mp-ledamoten,

 

vid punkt 3 av v-ledamoten,

 

vid punkt 4 av mp-ledamoten,

 

vid punkt 6 dels av s-ledamöterna, dels av mp-ledamoten.

 

Särskilt yttrande anmäldes vid punkt 7 dels av s-ledamöterna, dels av v-ledamoten, dels av mp-ledamoten.

 

Det antecknades att s-, v- och mp-ledamöterna avstod från att delta i beslutet under punkt 7.

 

 

Vid protokollet

 

Justeras

 

 


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:10

 

§ 1–2

 

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Pilsäter (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Östros (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Persson i Simrishamn (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindén (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

 

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.