Protokoll utskottssammanträde 2007/08:18

Kulturutskottets protokoll 2007/08:18

 

KULTURUTSKOTTET

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:18

 

DATUM

Torsdagen den 24 april 2008

TID

Kl. 09.30–10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

§ 1

Information

 

Företrädare för Kulturrådet nämligen ordföranden landshövding Mats Svegfors och generaldirektören Kennet Johansson informerar utskottet om Kulturrådets nya ledningsorganisation och besvarar frågor från utskottets ledamöter.

 

 

§ 2

Inbjudningar och konferenser

 

Anmäls inbjudan från Radio Sweden till studiebesök den 10 juni 2008 (dnr 141-2594-07/08).

 

 

§ 3

Inkommen skrivelse

 

Skrivelse från annat utskott

 

Protokollsutdrag 2007/08:31 i vilket konstitutionsutskottet bereder övriga utskott tillfälle att avge yttrande över regeringens proposition 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition förslagspunkterna 2–11 jämte ev. motioner.

 

 

§ 4

Justering av protokoll

 

Justeras protokoll 2007/08:17 av den 10 april 2008.

 

 

§ 5

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 8 maj 2008 kl. 09.30.

 

 

Vid protokollet

 

Tina Hökebro

 

 

Justeras

 

Siv Holma

 

 

Bilaga

Närvaro- och voteringsförteckning

 

 


 

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2007/08:18

 

§ 1–5

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Holma, Siv (v), ordf.

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wikström i Uppsala, Cecilia (fp), vice ordf.

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Magnusson, Cecilia (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Israelsson, Margareta (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brodén, Anne Marie (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wegendal, Lars (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mats (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Åkesson, Anders (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papadopoulos, Nikos (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ludvigsson, Anne (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wallmark, Hans (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kihlström, Dan (kd)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lavesson, Olof (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persson i Simrishamn, Göran (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hellquist, Solveig (fp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dingizian, Esabelle (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montan, Göran (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Särnblad, Anneli (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rothenberg, Hans (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pettersson, Leif (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nilsson, Nils Oskar (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ternström, Solveig (c)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jarl Beck, Inger (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lindberg, Camilla (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Larsson, Lars Mejern (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bengtson Skogsberg, Eva (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malmström, Louise (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tjernberg, Gunilla (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elinderson, Lars (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Björlund, Torbjörn (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sandberg, Gunnar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Backman, Hans (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Gunvor G (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Lars-Ivar (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malm, Fredrik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krantz, Tobias (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pedersen, Peter (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mikael (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olsson, Kent (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sonidsson, Eva (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strand, Thomas (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Davidson, Inger (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

                             I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.

                            D=Närvarande och deltagit i beslutet

                      N=Närvarande

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.