Protokoll utskottssammanträde 2007/08:1

Näringsutskottets protokoll 2007/08:1

 

NÄRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:1

 

DATUM

2007-09-25

TID

11.00 – 12.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information i EU-frågor från Näringsdepartementet

 

Näringsminister Maud Olofsson, Näringsdepartementet, informerade om aktuella EU-frågor under hösten. Härvid närvarade även departementsrådet Bengt Toresson, kansliråden Sara Emanuelsson och Thomas Bengtsson, departementssekreterare Beata Matusiak och politiskt sakkunniga Anders Nyberg och Elisabeth Thand Ringqvist, Näringsdepartementet, samt rättssakkunnige Daniel Wanhatalo, Utrikesdepartementet.

 

 

§ 2

Fråga om yttrande till utbildningsutskottet

 

Utskottet behandlade frågan om eventuellt yttrande till utbildningsutskottet över grönbok om det europeiska forskningsområdet.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

 

§ 3

Utskottets arbete under hösten

 

Utskottet informerades om arbetet under hösten.

 

 

§ 4

Studieresa till Göteborg

 

Utskottet informerades om den planerade studieresan till Göteborg den 15 och 16 oktober.

 

 

§ 5

Inbjudningar till utländska konferenser

 

Utskottet informerades om inbjudningar till OECD-konferens i Paris den 4 oktober, WTO-konferens i Genève den 4 och 5 oktober, interparlamentarisk rymdkonferens i Rom den 8 och 9 oktober samt nordiskt-baltiskt seminarium i Oslo den 5 och 6 november.

 

Utskottet beslutade att anmäla ledamöter till dessa konferenser.

 

§ 6

Inbjudningar till inhemska besök

 

Utskottet informerades om inbjudningar till inhemska besök.

 

 

§ 7

Återrapport från studieresan till USA

 

Thomas Östros informerade om utskottets studieresa till USA.

 

 

§ 7

 

 

 

Utskottets studieresa till Indien

 

Utskottet informerades om den planerade studieresan till Indien i februari 2008.

 

 

§ 8

Kanslimeddelanden

 

Kanslichefen anmälde inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

 

Skrivelserna lades till handlingarna.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Justeras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:1

 

§ 1–8

 

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Pilsäter (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Östros (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Persson i Simrishamn (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindén (kd)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

 

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 


 

NÄRINGSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2007/08:1

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

Utsända inför sammanträdet

 

 

1. Nordiska rådet. Inbjudan till seminarium om klimatförändringar och energifrågor den 5 och 6 november 2007 i Oslo, Stortinget.

Dnr 180-3114-2006/07

 

 

 

2. Föreningen Svensk Inkasso. PM angående hemställan om att bli

kallad som branschföreträdere, samtalspart och remissinstans i lagstiftningsfrågor m.m.

Dnr 180-3147-2006/07

 

 

 

3. Svenska Riksförbundet Nationellt Resurscentrum för kvinnor

(NRC). Fråga om möte med näringsutskottet.

Dnr 180-3605-2006/07

 

 

 

4. Industriella utvecklingscentra (IUC). Fråga om möte med näringsutskottet.

Dnr 180-3606-2006/07

 

 

 

5. Verket för innovationssystem (Vinnova). Inbjudan till utskottet att besöka Vinnova.

Dnr 180-3777-2006/07

 

 

 

6. Mei Ji – guide och kinaexpert. En personbekrivning.

Dnr 180-3715-2006/07

 

 

 

7. Svenska kyrkan. Synpunkter om EPA-förhandlingarna inför det informella biståndsministermötet den 21 och 22 september.