Protokoll utskottssammanträde 2007/08:20

Kulturutskottets protokoll 2007/08:20

 

KULTURUTSKOTTET

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:20

 

DATUM

Tisdagen den 20 maj 2008

TID

Kl. 11.00–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

§ 1

Justering av yttrande

 

 

Fortsätts behandlingen av proposition 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 och motion 2007/08:Fi13 av Lars Ohly m.fl. (v) (jfr prot. 2007/08:19.2).

Uskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till yttrande 2007/08:KrU2y justeras.


Anmäls avvikande mening.

 

 

 

 

§ 2

Information

 

 

Företrädare för Sveriges Frikyrkosamråd, nämligen Karin Wiborn, Roger Stenzelius, Marianne Andréas och Gunnel Andreasson, informerar utskottet om sin verksamhet och användningen av statsbidraget för stöd till trossamfund samt besvarar frågor från utskottets ledamöter.

Informationsmaterial och skrivelse (dnr141-2162-07/08) överlämnas.

 

 

 

 

§ 3

Justering av protokoll

 

 

Justeras protokoll 2007/08:19 av den 8 maj 2008.

 

 

 

 

§ 4

Nästa sammanträde

 

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 3 juni 2008 kl. 11.00.

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Tina Hökebro

 

 

Justeras

 

 

Siv Holma

 

 

Bilaga

Närvaro- och voteringsförteckning

 

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2007/08:20

                                                                 §§

1–2

3–4

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Holma, Siv (v), ordf.

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wikström i Uppsala, Cecilia (fp), vice ordf.

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Magnusson, Cecilia (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Israelsson, Margareta (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brodén, Anne Marie (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wegendal, Lars (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mats (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Åkesson, Anders (c)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papadopoulos, Nikos (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ludvigsson, Anne (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wallmark, Hans (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kihlström, Dan (kd)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lavesson, Olof (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persson i Simrishamn, Göran (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hellquist, Solveig (fp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dingizian, Esabelle (mp)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montan, Göran (m)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Särnblad, Anneli (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rothenberg, Hans (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pettersson, Leif (s)

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nilsson, Nils Oskar (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ternström, Solveig (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jarl Beck, Inger (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lindberg, Camilla (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Larsson, Lars Mejern (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bengtson Skogsberg, Eva (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malmström, Louise (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tjernberg, Gunilla (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elinderson, Lars (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Björlund, Torbjörn (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sandberg, Gunnar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Backman, Hans (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Gunvor G (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Lars-Ivar (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malm, Fredrik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krantz, Tobias (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pedersen, Peter (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mikael (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olsson, Kent (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sonidsson, Eva (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strand, Thomas (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Davidson, Inger (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

                             I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.

                            D=Närvarande och deltagit i beslutet

                      N=Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.