Protokoll utskottssammanträde 2007/08:22

Kulturutskottets protokoll 2007/08:22

 

KULTURUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:22

 

DATUM

Torsdagen den 5 juni 2008

TID

Kl. 09.00–12.00.

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Offentlig utfrågning

 

Utskottet inhämtar information på temat De fem nationella minoriteternas kultur i enlighet med bifogade program (bilaga 2).

En förteckning över närvarande gäster finns i bilaga 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Tina Hökebro

 

 

Justeras

 

Siv Holma

 

 

Bilaga

1. Närvaro- och voteringsförteckning

2. Program

3. Närvarande gäster

 

 


 

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
till protokoll
2007/08:22

 

§ 1

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Holma, Siv (v), ordf.

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wikström i Uppsala, Cecilia (fp), vice ordf.

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Magnusson, Cecilia (m)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Israelsson, Margareta (s)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brodén, Anne Marie (m)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wegendal, Lars (s)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mats (m)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Åkesson, Anders (c)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papadopoulos, Nikos (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ludvigsson, Anne (s)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wallmark, Hans (m)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kihlström, Dan (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lavesson, Olof (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persson i Simrishamn, Göran (s)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hellquist, Solveig (fp)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dingizian, Esabelle (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montan, Göran (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Särnblad, Anneli (s)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rothenberg, Hans (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pettersson, Leif (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nilsson, Nils Oskar (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ternström, Solveig (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jarl Beck, Inger (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lindberg, Camilla (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Larsson, Lars Mejern (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bengtson Skogsberg, Eva (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malmström, Louise (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tjernberg, Gunilla (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elinderson, Lars (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Björlund, Torbjörn (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sandberg, Gunnar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Backman, Hans (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Gunvor G (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Lars-Ivar (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malm, Fredrik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krantz, Tobias (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pedersen, Peter (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mikael (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olsson, Kent (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sonidsson, Eva (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strand, Thomas (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Davidson, Inger (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

                             I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.

                            D=Närvarande och deltagit i beslutet

                      N=Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.