Protokoll utskottssammanträde 2007/08:23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2007/08:23

 

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:23

 

DATUM

2008-04-17

TID

10.00-11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades protokoll nr 2007/08:22.

 

§ 2

Yttrande till konstitutionsutskottet – Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

 

Fortsattes behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2007/08:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till utskottets yttrande 2007/08:SfU2y justerades.

 

§ 3

Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

 

Behandlades proposition 2007/08:105 Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl., jämte motioner.

 

Anmäldes skrivelse från Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 4

Vårdnadsbidrag - familjepolitisk reform

 

Behandlades proposition 2007/08:91 Vårdnadsbidrag - familjepolitisk reform, jämte motioner.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 5

Jämställdhetsbonus - familjepolitisk reform

 

Behandlades proposition 2007/08:93 Jämställdhetsbonus - familjepolitisk reform, jämte motioner.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 


 

§ 6

Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning

 

Behandlades proposition 2007/08:94 Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning, jämte motioner.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling

 

§ 7

En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete

 

Behandlades proposition 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete, jämte motioner.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 8

Information från Riksrevisionen – Staten och pensions-informationen

 

Revisionsledare Ingvar Önnhage och revisionsdirektör Anders Viklund, Riksrevisionen, informerade om rapporten Staten och pensionsinformationen RiR 2008:3.

 

§ 9

Kanslimeddelanden

 

Anmäldes skrivelse enligt bilaga 2.

 

§ 10

Tid för nästa sammanträde

 

Beslutades att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 6 maj 2008 kl. 10.00, offentlig utfrågning om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 8 maj 2008

 

Gunnar Axén

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:23

 

§ 1-3

4-6§

7 §

8-10 §

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Helena Rivière (m)

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Ronny Olander (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

X

 

X

 

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (c)

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (s)

O

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

X

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

X

 

X

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Nilsson (s) ersätter Lena Hallengren t.o.m. 09-03-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande