Protokoll utskottssammanträde 2007/08:24

Näringsutskottets protokoll 2007/08:24

 

NÄRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:24

 

DATUM

2008-04-01

TID

11.00 – 12.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Posten

 

Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, informerade om regeringens beslut om sammanslagning av den svenska och danska posten. Därvid var även departementsrådet Jonas Iversen, ämnessakkunnige Håkan Erixon och pressekreterare Lisa Wärn närvarande.

 

 

§ 2

Försäljningen av Vin & Sprit AB

 

Statssekreterare Urban Karlström, Finansdepartementet, samt departementsrådet Jonas Iversen och ämnessakunnige Håkan Erixon, Näringsdepartementet, lämnade information om försäljningen av Vin & Sprit AB till franska Pernod Ricard. Därvid var även politiskt sakkunnige Magnus Kolsjö och pressassistent Sarah Lundgren, Finansdepartementet, närvarande.

 

 

§ 3

Protokollsjustering

 

Utskottet justerade protokoll nr 22 och 23.

 

 

§ 4

Synpunkter på proposition om fjärrvärmelagen m.m.

 

Förbundsjurist Katarina Abrahamsson, Villaägarnas Riksförbund, utredningschef Emma Henriksson, Fastighetsägarna Sverige, enhetschef Ulrika Jardfelt, SABO, utredningschef Mårten Lilja, Riksbyggen, förhandlingschef Pär Svanberg, Hyresgästföreningen, och energichef Emina Pasic, HSB Riksförbund, lämnade synpunkter på proposition 2007/08:60 om fjärrvärmelag m.m.

 

 

§ 5

Synpunkter på proposition om fjärrvärmelagen m.m.

 

Verkställande direktör Lena Sommestad och marknadsansvarige Peter Dahl, Svensk Fjärrvärme, lämnade synpunkter på proposition 2007/08:60 om fjärrvärmelag m.m.

 

 

§ 6

Fjärrvärmelagen

 

Utskottet behandlade proposition 2007/08:60 om fjärrvärmelag m.m. jämte motioner.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling

 

 

§ 7

Kanslimeddelanden

 

Kanslichefen anmälde inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

 

Skrivelserna lades till handlingarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Justeras

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:24

 

§1-3

§4

§5-7

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Pilsäter (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

x

 

xd

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Persson i Simrishamn (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindén (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

 

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

 


 

NÄRINGSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2007/08:24

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

Utsända inför sammanträdet

 

 

1. KK-stiftelsen. Synpunkter på betänkandet Resurser för kvalitet (SOU2007:81)

Dnr 180-2261-2007/08

 

X

2. Region Skåne. Inbjudan till näringsutskottet att besöka Region Skåne.

Dnr 180-2289-2007/08

 

 

3. Fortum Värme. Förfrågan om besök i näringsutskottet.

Dnr 180-2343-2007/08

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.