Protokoll utskottssammanträde 2007/08:24

Socialutskottets protokoll 2007/08:24

 

 

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:24

 

DATUM

2008-04-01

TID

10:00-12:47

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Offentlig utfrågning

 

Utskottet håller en offentlig utfrågning på temat Omreglering av apoteksmarknaden.

 

Program innehållande lista över inbjudna bifogas protokollet som

bilaga 2.

 

 

 

 

Vid protokollet     Andreas Hagström

   

Justeras                 2008-04-03

 

 

                             Kenneth Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:24

 

 

§ 1

§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c), ordförande

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (s), vice ordförande

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars U Granberg (s)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elina Linna (v)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Ivar Ericson (c)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (s)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Levi (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Wegendal (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik-Jakobsson (c)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Ternström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

                                                            Bilaga 2

Socialutskottets offentliga utfrågning om

omregleringen av apoteksmarknaden

 

Utfrågningen avser att bredda beslutsunderlaget inför utskottets beredning av regeringens proposition 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder.

 

Tid: Tisdagen den 1 april kl. 10.00–13.00

Plats: Förstakammarsalen, ingång från Riksplan

 

Program

 

10.00           Inledning

                   Socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (c)

 

10.05              Erfarenheter från Norge och internationell utblick

                        Tobias Lindqvist, Senior Consultant, Econ Pöyry

 

10.15              Apoteket AB

                   Stefan Carlsson, VD

                   Anna Rogmark, chefsjurist

 

10.25              Konkurrensverket

                        Claes Norgren, GD

                   Göran Karreskog, avdelningschef

                   Thomas Ringbom, föredragande 

 

10.30              Läkemedelsverket

                        Gunnar Alvan, GD

                   Gert Ragnarsson, ämnesområdeschef

                   Erica Hagblom, farmacevt

 

10.40              Läkemedelsförmånsnämnden

                        Douglas Lundin, hälsoekonom

                   Johanna Jacob, hälsoekonom

 

10.50              Sveriges Kommuner och Landsting

                   Henrik Hammar, Regionråd Region Skåne, ordförande SKLs

                   sjukvårdsdelegation

                   Ellen Hyttsten, Direktör Avdelningen för vård och omsorg

                   Magnus Thyberg, handläggare

 

11.00              Läkemedelsindustriföreningen

                   Richard Bergström, VD

                   Anders Blanck, vice VD

                   Inger Näsman, apotekare/direktör

                   Thony Björk, ordförande i Nordiska Apoteksföreningen

 

11.05              Läkemedelshandlarna

                        Mikael Magnusson, VD

                   Torsten Mattsson, ordförande

                   Göran Heintz, styrelseledamot

 

 

11.10              Föreningen för generiska läkemedel

                   Kenneth Nyblom, VD

                   Johan Florin, ordförande

 

11.15              Sveriges Farmacevtförbund

                        Lennart Axelsson, VD

                   Cecilia Bernsten, ordförande

                   Magnus Fagerholm, ordförande för egenföretagarsektionen

 

11.20              Farmaciförbundet

                   Carina Jansson, förbundsordförande

                   Gunilla Larsson, förbundsstyrelseledamot

                   Åsa Norrman Grenninger, kanslichef

 

11.25              Paus

 

11.45              Pensionärernas Riksorganisation

                   Lars Wettergren, ordförande

                   Anders Teljebäck, förbundssekreterare

 

11.50              Sveriges Pensionärsförbund

                        Mats Bergström, tf ordförande

 

11.55           Reumatikerförbundet

                   Anne Carlsson, ordförande

                   Kristina Söderlund, intressepolitisk ombudsman     

 

12.00              Svenska Diabetesförbundet

                        Margareta Nilsson, ordförande

                        Åsa Jönsson, utredare

 

12.05              AstraZeneca

                   Steinar Höeg, VD Astra Zeneca Sverige

                   David S Andersson, Director Government Affairs

 

12.10              Pfizer

                   Johan Brun, medicinsk direktör

                   Kerstin Falck, Public Affairs Manager

                   Ingela Segerborg, affärschef

 

12.15              Socialdepartementet

                   Dan Ericsson, statssekreterare

                   Sofia Wallström, departementsråd

                   Joakim Pettersson, politiskt sakkunnig

 

12.25              Frågor och diskussion

 

12.55              Avslutning

                        Socialutskottets vice ordförande Ylva Johansson (s)