Protokoll utskottssammanträde 2007/08:25

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2007/08:25

 

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:25

 

DATUM

2008-05-08

TID

10:00-10:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades protokoll nr 2007/08:23 och 2007/08:24.

 

§ 2

Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

 

Fortsattes behandlingen av proposition 2007/08:105 Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl., jämte motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till utskottets betänkande 2007/08:SfU8 justerades.

 

Reservationer anmäldes och godkändes av s-, v- och mp-ledamöterna.

 

§ 3

Vårdnadsbidrag - familjepolitisk reform

 

Fortsattes behandlingen av proposition 2007/08:91 Vårdnadsbidrag - familjepolitisk reform, jämte motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till utskottets betänkande 2007/08:SfU9 justerades.

 

Reservationer anmäldes och godkändes av s-, v- och mp-ledamöterna.

 

§ 4

Jämställdhetsbonus - familjepolitisk reform

 

Fortsattes behandlingen av proposition 2007/08:93 Jämställdhetsbonus - familjepolitisk reform, jämte motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till utskottets betänkande 2007/08:SfU10 justerades.

 

Reservationer anmäldes och godkändes av s-, v- och mp-ledamöterna.

 

Särskilt yttrande anmäldes och godkändes av s-ledamöterna.

 


 

 

§ 5

 

Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning

 

Fortsattes behandlingen av proposition 2007/08:94 Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning, jämte motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till utskottets betänkande 2007/08:SfU11 justerades.

 

Reservationer anmäldes och godkändes av s, v- och mp-ledamöterna.

 

§ 6

En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete

 

Fortsattes behandlingen av proposition 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete, jämte motioner.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 7

Kanslimeddelanden

 

Utskottet beslutade att till hösten hålla en offentlig utfrågning om regeringens proposition 2007/08:147 Nya regler för arbetskrafts-invandring.

 

Utskottet beslutade vidare ta emot parlamentariker från Slovenien den 15 maj 2008.

 

Anmäldes inbjudan från Sloveniens nationalförsamling och Europaparlamentet till möte om västra Balkan den 26-27 maj 2008 i Bryssel. Fredrick Federley (c) anmäls till mötet och ev. ytterligare en ledamot från Socialdemokraterna.

 

§ 8

Övriga frågor

 

Göte Wahlström (s) rapporterade från Nordiska rådets m.fl. seminarium om ”Arbetskraftens fria rörlighet” i Köpenhamn den 21-22 april 2008.

 


 

§ 9

Tid för nästa sammanträde

 

Beslutades att nästa sammanträde ska äga rum  tisdagen den 13 maj 2008 kl. 11.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 13 maj 2008

 

Gunnar Axén

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:25

 

§ 1-2

§ 3-4

§ 5

§ 6-9

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Helena Rivière (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ronny Olander (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

X

 

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

X

 

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

X

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (c)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

O

 

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (s)

O

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

X

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

O

 

X

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

O

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Nilsson (s) ersätter Lena Hallengren t.o.m. 09-03-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande