Protokoll utskottssammanträde 2007/08:26

Näringsutskottets protokoll 2007/08:26

 

NÄRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:26

 

DATUM

2008-04-08

TID

11.00 – 12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Utskottet justerade protokoll nr 24 och 25.

 

 

§ 2

Apoteket AB

 

Utskottet behandlade fråga om eventuellt yttrande till socialutskottet över proposition 2007/08:87 om bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder jämte motion.

 

Utskottet beslutade att avge yttrande.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

 

§ 3

Tidigareläggning av sammanträde

 

Utskottet beslutade att tidigarelägga sammanträdet den 17 april till kl. 09.00.

 

 

§ 4

Utvärdering

 

Utskottet utvärderade den offentliga utfrågningen den 3 april om upphovsrätt på internet.

 

 

§ 5

Försäljning av statliga företag

 

Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell, Finansdepartementet, och ämnessakkunnige Håkan Erixon Näringsdepartementet, informerade om försäljningen av statliga företag. Därvid var även pressekreterare Mia Widell, Finansdepartementet, närvarande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Justeras

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:26

 

§1-5

 

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Pilsäter (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Persson i Simrishamn (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindén (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

 

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande