Protokoll utskottssammanträde 2007/08:26

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2007/08:26

 

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:26

 

DATUM

2008-05-13

TID

11.00-11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades protokoll nr 2007/08:25.

 

§ 2

Yttrande till finansutskottet – Tilläggsbudgetpropositionen

 

Behandlades fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2007/08:99 2008 års tilläggsbudgetproposition, jämte motioner.

 

Utskottet beslutade att avge yttrande.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 3

Yttrande till finansutskottet – Årsredovisning för staten 2007

 

Behandlades fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2007/08:101 Årsredovisning för staten 2007.

 

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

 

§ 4

Yttrande till konstitutionsutskottet – Ekonomiska vårpropositionen, indelning i utgiftsområden

 

Behandlades fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition (punkterna 2-11), jämte motioner, såvitt avser indelning i utgiftsområden.

 

Utskottet beslutade att avge yttrande.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 5

Försäkringskassans hantering av arbetsskadeförsäkringen

 

Behandlades 2007/08:RRS28 Riksrevisionens styrelses framställning angående Försäkringskassans hantering av arbetsskadeförsäkringen, jämte motioner.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 

§ 6

Kanslimeddelanden

 

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

 

§ 7

Tid för nästa sammanträde

 

Beslutades att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 15 maj 2008 kl. 10.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 15 maj 2008

 

Gunnar Axén

 

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:26

 

§ 1-4

§ 5

§ 6-7

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Rivière (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronny Olander (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

-

 

-

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

-

 

-

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

X

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (s)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

-

 

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Nilsson (s)   ersätter

Lena Hallengren (s) t.o.m. 2009-03-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande