Protokoll utskottssammanträde 2007/08:28

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2007/08:28

 

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:28

 

DATUM

2008-05-20

TID

11.00-11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justerades protokoll nr 2007/08:27.

 

§ 2

En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete

 

Fortsattes behandlingen av proposition 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete, jämte motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till utskottets betänkande 2007/08:SfU12 justerades.

 

Reservationer anmäldes och godkändes av s-, v- och mp-ledamöterna.

 

§ 3

Yttrande till finansutskottet – Tilläggsbudgetpropositionen

 

Fortsattes behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2007/08:99 2008 års tilläggsbudgetproposition, jämte motioner.

 

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till utskottets yttrande 2007/08:SfU3y justerades.

 

Avvikande meningar anmäldes och godkändes av s-, v- och mp-ledamöterna.

 

§ 4

Yttrande till arbetsmarknadsutskottet

 

Behandlades fråga om yttrande till arbetsmarknadsutskottet över proposition 2007/08:151 Ny lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete, jämte eventuella följdmotioner

 

Utskottet beslutade att avge yttrande.

 

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

 


 

§ 5

Tid för nästa sammanträde

 

Beslutades att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 22 maj 2008 kl. 10.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 22 maj 2008

 

Gunnar Axén

 

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:28

 

§ 1-5

§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronica Palm (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Rivière (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronny Olander (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats G Nilsson (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Watz (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Streijffert (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Tornberg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus Engström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Nilsson (s)   ersätter

Lena Hallengren (s) t.o.m. 2009-03-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande