Protokoll utskottssammanträde 2007/08:2

Näringsutskottets protokoll 2007/08:2

 

NÄRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:2

 

DATUM

2007-10-03

TID

10.45 – 12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Finansinspektionen

 

Generaldirektör Ingrid Bonde, Finansinspektionen, lämnade information om inspektionens beslut rörande Carnegie Investment Bank AB. Härvid närvarade även enhetschef Marcus Hjorth och informationschef Helena Östman.

 

 

 

§ 2

Kommentarer från Finansdepartementet

 

Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell, Finansdepartementet, lämnade kommentarer med anledning av Finansinspektionens beslut. Härvid närvarade även politiskt sakkunniga Magnus Kolsjö och Stefan Svanström samt pressekreterare Mia Widell, Finansdepartementet och departementssekreterare Hans Ragnhäll, Näringsdepartementet.

 

 

 

§ 3

Möte med Nordiska Investeringsbankens styrelse

 

Anmäldes deltagare till lunch med Nordiska Investeringsbankens styrelse torsdagen den 11 oktober.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Justeras

 

 

 

 

 

 
NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:2

 

§ 1-2

§ 3

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Pilsäter (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Östros (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Persson i Simrishamn (s)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindén (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

 

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande