Protokoll utskottssammanträde 2007/08:30

Näringsutskottets protokoll 2007/08:30

 

NÄRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:30

 

DATUM

2008-05-06

TID

11.00- 12.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Utskottet justerade protokoll nr 29.

 

 

§ 2

Fordons Komponent Gruppen

 

Verkställande direktör Svenåke Berglie, Fordons Komponent Gruppen, lämnade information om utvecklingen för underleverantörer till fordonsindustrin.

 

 

§ 3

Information från Utrikesdepartementet

 

Handelsminister Ewa Björling, Utrikesdepartementet, lämnade information om WTO-förhandlingarna och om EU:s ekonomiska partnerskapsavtal (EPA) med Afrika, Västindien och Stillahavsregionen. Därvid var även kanslirådet Daniel Blockert, ämnesrådet Carin Lindunger och politiskt sakkunnige Gustaf Karlsson närvarande.

 

 

§ 4

Fråga om yttrande

 

Utskottet beslutade att bereda trafikutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2007/08:143 om samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

§ 5

Fråga om möte med delegation från irländska parlamentet

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

 

 

§ 6

Förslag om två inledande sammanträden under nästa riksmöte

 

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

 

§ 7

Kanslimeddelanden

 

Kanslichefen anmälde inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

 

 

§ 8

Deltagande i kommande sammanträden

 

Utskottet beslutade att trafikutskottets ledamöter och tjänstemän får delta i utskottets sammanträden vid besök av Fria Postoperatörers Förbund den 8 maj och av Posten AB den 13 maj.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

Vid protokollet

 

Justeras

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:30

 

§1

§2

§3-8

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Pilsäter (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Anger (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

 

 

xd

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Sandström (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Persson i Simrishamn (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindén (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Wahlén (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvia Lindgren (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Berliner (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Gustav Abramsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

 

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

 


 

NÄRINGSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2007/08:30

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

Utsända inför sammanträdet

 

 

 

1. Swedfund International AB. Inbjudan till utskottet att besöka Swedfund.

Dnr 180-2627-2007/08

 

 

 

2. Fria postoperatörers förbund (FPF). Fråga om uppvaktning i näringsutskottet med anledning av samgående mellan Posten AB och

Post Danmark A/S.

Dnr 180-2634-2007/08

 

 

 

3. Riksförbundet för Kvalificerad Yrkesutbildning. KY. Synpunkter

på behovet av fortsatta yrkesutbildningar.

Dnr 180-2680-2007/08

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.