Protokoll utskottssammanträde 2007/08:3

Sammansatta justitie- och socialutskottets protokoll 2007/08:3

 

 

SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:3

 

DATUM

2008-03-04

TID

09.30-13.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Offentlig utfrågning

 

Utskottet håller en offentlig utfrågning om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

 

Program och lista över inbjudna bifogas protokollet som bilaga 2 och 3.

 

 

 

 

Vid protokollet     Anita Lysholm

   

Justeras                 2008-03-13

 

 

                             Kenneth Johansson


 


SAMMANSATTA JUSTITIE- OCH SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2007/08:3

 

 

§ 1

§

§

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c), ordförande

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisebeht Markström (s) vice ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Andersson (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina Pettersson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam Yazdanfar (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Reshdouni (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (fp)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Davidson (kd)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boriana Åberg (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Nihlén (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.