Protokoll utskottssammanträde 2008/09:10

Trafikutskottets protokoll 2008/09:10

 

 

 

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10

 

DATUM

2008-12-09

TID

Kl. 11.00-11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Protokolljustering

 

Justering av protokoll 2008/09:9 från den 2 december 2008.

 

§ 2

Mottagande av motionsyrkanden

 

Utskottet beslutar att från kulturutskottet motta motionsyrkandet 2008/09:Kr263 om Strömsholms kanal.

 

§ 3

Framtidens resor och transporten – infrastruktur för en hållbar tillväxt

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2008/09:TU2 Framtidens resor och transporten – infrastruktur för en hållbar tillväxt.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet.

 

Förslag till betänkande 2008/09:TU2 justeras.

 

Reservationer anmäls enligt följande:

 1. Vägledande prioriteringar (punkt 1)
  av s-, v- och mp-ledamöterna.
 2. Samhällsekonomiska bedömningar (punkt 2)
  av v-ledamoten.
 3. Samhällsekonomiska bedömningar (punkt 2)
  av mp-ledamoten.
 4. Planeringsram för perioden 2010-2021 (punkt 3)
  av s-ledamöterna.
 5. Planeringsram för perioden 2010-2021 (punkt 3)
  av v-ledamoten.
 6. Planeringsram för perioden 2010-2021 (punkt 3)
  av mp-ledamoten.
 7. Utveckling av transportsystemet (punkt 4)
  av s-, v- och mp-ledamöterna.
 8. Finansieringsfrågor (punkt 5)
  av s-, v- och mp-ledamöterna.
 9. Investeringarnas genomförande m.m. (punkt 6)
  av s-ledamöterna.
 10. Planeringsprocessen (punkt 7)
  av s-ledamöterna.
 11. Planeringsprocessen (punkt 7)
  av v-ledamoten.
 12. Planeringsprocessen (punkt 7)
  av mp-ledamoten.
 13. Insatser för att minska utsläpp, buller och påverkan på natur- och kulturmiljö (punkt 8)
  av mp-ledamoten.
 14. Hållbarhetskriterier för drivmedel (punkt 9)
  av v- och mp-ledamöterna
 15. Trafikeringsrätt (punkt 10)
  av s- och mp-ledamöterna.
 16. SJ AB:s mål (punkt 11)
  av s-, v- och mp-ledamöterna.
 17. Höghastighetsbanor (punkt 12)
  av s-ledamöterna.
 18. Höghastighetsbanor (punkt 12)
  av mp-ledamoten.
 19. Arlandabanan (punkt 13)
  av s- och mp-ledamöterna.
 20. Arlandabanan (punkt 13)
  av v-ledamoten.
 21. Övriga järnvägsfrågor (punkt 14)
  av mp-ledamoten.
 22. Lokala och regionala spårvägsinvesteringar (punkt 15)
  av mp-ledamoten.
 23. Allmänna utgångspunkter (punkt 16)
  av mp-ledamoten.
 24. Översyn av lagstiftningen (punkt 17)
  av mp-ledamoten.
 25. Resecentrum och stationer (punkt 18)
  av v- och mp-ledamöterna.
 26. Statsbidragsfrågor (punkt 19)
  av v- och mp-ledamöterna.
 27. Kollektivtrafikkörfält (punkt 20)
  av mp-ledamoten.
 28. Tillgänglig kollektivtrafik (punkt 22)
  av v-ledamoten.
 29. Cykeltrafik (punkt 23)
  av v- och mp-ledamöterna.
 30. Utveckling av sjöfarten (punkt 24)
  av s-ledamöterna.
 31. Utveckling av sjöfarten (punkt 24)
  av v-ledamoten.
 32. Utveckling av sjöfarten (punkt 24)
  av mp-ledamoten.
 33. Hamnar (punkt 25)
  av s-, v- och mp-ledamöterna.
 34. Slussar och broar m.m. (punkt 27)
  av mp-ledamoten.

 35. Gotlandstrafiken (punkt 28)
  av v-ledamoten.
 36. Strategiska kombiterminaler (punkt 29)
  av s-, v- och mp-ledamöterna.
 37. Luftfartens miljöpåverkan (punkt 30)
  av s-ledamöterna.
 38. Luftfartens miljöpåverkan (punkt 30)
  av v-ledamoten.
 39. Det statliga flygplatssystemet (punkt 31)
  av s-ledamöterna.
 40. Det statliga flygplatssystemet (punkt 31)
  av v-ledamoten.
 41. Bromma flygplats (punkt 32)
  av v- och mp-ledamöterna.
 42. Trafiksäkerhet (punkt 33)
  av s-ledamöterna.
 43. Trafiksäkerhet (punkt 33)
  av v- och mp-ledamöterna.
 44. Barnperspektiv i trafikplaneringen (punkt 34)
  av v- och mp-ledamöterna.
 45. IT och intelligenta transportsystem (punkt 35)
  av v-ledamoten.
 46. IT och intelligenta transportsystem (punkt 35)
  av mp-ledamoten.

 

Särskilda yttranden anmäls enligt följande:

 

 1. Utveckling av transportsystemet (punkt 4)
  av s-ledamöterna.
 2. Finansieringsfrågor (punkt 5)
  av v-ledamoten.
 3. Trafikeringsrätt (punkt 10)
  av v-ledamoten.
 4. Höghastighetsbanor (punkt 12)
  av v-ledamoten.
 5. Lokala och regionala spårvägsinvesteringar (punkt 15)
  av v-ledamoten.
 6. Slussar och broar m.m. (punkt 27)
  av v-ledamoten.
 7. Gotlandstrafiken (punkt 28)
  av s-ledamöterna.
 8. Bromma flygplats (punkt 32)
  av Christina Axelsson (s).
 9. Särskilda infrastrukturåtgärder (punkt 37)
  av s-ledamöterna.
 10. Särskilda infrastrukturåtgärder (punkt 37)
  av v-ledamoten.
 11. Särskilda infrastrukturåtgärder (punkt 37)
  av mp-ledamoten.

 

§ 4

Inkommen faktapromemoria

Utskottet informeras om följande faktapromemoria.
2008/09:FPM37
Förordning om statistik om informationssamhället.

Dokumentet läggs till handlingarna.

 

§ 5

Behandling av EU-frågor

 

Utskottet behandlar sammanställning av EU-dokument från tiden
5 september- 24 november 2008 enligt bilaga 2.

 

Dokumenten läggs till handlingarna.

 

§ 6

Reseberättelse för utskottsresa till Frankrike och Spanien

Anmäls reseberättelse för utskottsresa till Frankrike och Spanien den 25-31 maj 2008.

 

§ 7

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen

den 16 december 2008 kl. 11.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Daniel Lindholm

 

 

Justeras

2008-12-16

 

 

Ibrahim Baylan

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:10

 

§ 1-5

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (s), ordförande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Öholm (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin Löfsjögård (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahmood Fahmi (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (s)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf K Nilsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Grape (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zakrisson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustavsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.