Protokoll utskottssammanträde 2008/09:11

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:11

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11

 

DATUM

2008-12-16

TID

11.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Protokollsjustering

 

Protokoll nr 2008/09:10 justeras.

 

2 §

Anmälningar

 

Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser (bilaga 2).

 

3 §

Ärendebehandling

 

Utskottet behandlar motionsyrkanden om förskolan [FPM-UbU7], nämligen 2008/09:Ub214 (s), 2008/09:Ub215 (s), 2008/09:Ub232 (m), 2008/09:Ub238 (fp), 2008/09:Ub252 (s), 2008/09:Ub303 (m), 2008/09:Ub307 (s), 2008/09:Ub348 (m), 2008/09:Ub377 (s), 2008/09:Ub381 (s), 2008/09:Ub386 (s), 2008/09:Ub392 (s), 2008/09:Ub434 (s), 2008/09:Ub435 (s), 2008/09:Ub447 (s), 2008/09:Ub452 (s) yrk. 3, 4, 2008/09:Ub460 (fp), 2008/09:Ub462 (fp), 2008/09:Ub470 (s), 2008/09:Ub477 (m), 2008/09:Ub489 (c), 2008/09:Ub493 (mp), 2008/09:Ub506 (s), 2008/09:Ub510 (s), 2008/09:Ub539 (s), 2008/09:Ub545 (s), 2008/09:Ub570 (mp, c, kd, v, fp, s, m), 2008/09:Ub590 (s) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2008/09:Ub591 (s) yrk. 1, 2008/09:Ub599 (s) yrk. 1, 2008/09:N435 (s) yrk. 41, 2008/09:A307 (v) yrk. 8 och 2008/09:A402 (mp) yrk. 16.

 

Ärendena bordläggs efter preliminära beslut.

 

4 §

Ärendebehandling

 

Utskottet behandlar motionsyrkanden om studiestöd [FPM-UbU8], nämligen 2008/09:Ub263 (m), 2008/09:Ub282 (m), 2008/09:Ub283 (m), 2008/09:Ub294 (fp) yrk. 1, 2, 3, 2008/09:Ub296 (s), 2008/09:Ub315 (m), 2008/09:Ub316 (m), 2008/09:Ub317 (m), 2008/09:Ub328 (s), 2008/09:Ub338 (c), 2008/09:Ub342 (m), 2008/09:Ub346 (c) yrk. 1, 2, 2008/09:Ub351 (m), 2008/09:Ub353 (m), 2008/09:Ub364 (fp), 2008/09:Ub373 (s), 2008/09:Ub414 (s), 2008/09:Ub443 (m), 2008/09:Ub448 (kd), 2008/09:Ub449 (kd), 2008/09:Ub453 (m), 2008/09:Ub463 (m), 2008/09:Ub473 (s), 2008/09:Ub476 (m), 2008/09:Ub490 (c), 2008/09:Ub576 (kd), 2008/09:Ub592 (s) yrk. 1, 2 och 2008/09:Ub604 (m) yrk. 1, 2.

 

Ärendena bordläggs efter preliminära beslut.

 

 

5 §

Ärendebehandling

 

Utskottet behandlar motionsyrkanden om vuxenutbildning [FPM-UbU10], nämligen 2008/09:Ub217 (s), 2008/09:Ub256 (s), 2008/09:Ub257 (s), 2008/09:Ub277 (s), 2008/09:Ub279 (m), 2008/09:Ub289 (s), 2008/09:Ub326 (s), 2008/09:Ub333 (s), 2008/09:Ub344 (fp) yrk. 1, 2, 3, 2008/09:Ub361 (s), 2008/09:Ub395 (fp), 2008/09:Ub397 (s), 2008/09:Ub400 (s), 2008/09:Ub408 (s), 2008/09:Ub450 (s), 2008/09:Ub532 (s), 2008/09:Ub538 (s), 2008/09:Ub569 (v) yrk. 1, 2, 2008/09:Ub591 (s) yrk. 7, 2008/09:Ub593 (s), 2008/09:Ub596 (s) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 2008/09:C448 (mp) yrk. 8, 2008/09:Sf343 (v) yrk. 20, 2008/09:A380 (s) yrk. 2 och 2008/09:A402 (mp) yrk. 17, 18.

 

Ärendena bordläggs efter preliminära beslut.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annika Tuvelid

 

 

Justeras torsdagen den 15 januari 2009

 

 

Sofia Larsen

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:11

 

1-2 §§

3 §

4 §

5 §

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

X

 

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

-

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (s)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Thingwall (m)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

O

 

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (fp)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (v)

X

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2008/09:11

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

 

- Elisabet Göransson, Lund. Angående framtida utformning av resurssystem

för grundutbildningsanslag (dnr 150-970-2008/09).

 

- Karin Wedne och Jurgen Reeder (med instämmande av ytterligare åtta

personer). Angående Högskoleverkets utbildningsutvärderingar samt följderna
av HSV:s underkännande av sju enskilda utbildningsanordnare i psykoterapi
(dnr 150-976-2008/09).

 

 

För kännedom

 

- Utbildningsdepartementet, Claes Mårtensson. Regeringens svar på KOM
(2008) 423, grönbok om migration och rörlighet.

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.