Protokoll utskottssammanträde 2008/09:11

Kulturutskottets protokoll 2008/09:11

 

KULTURUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11

 

DATUM

Tisdagen den 16 december 2008

TID

Kl. 11.00–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

 

 

§ 1

Utomståendes närvaro vid sammanträde i utskottet

 

Enligt 4 kap. 13 § RO får utskottet, om det finns särskilda skäl, medge att även någon annan än en ledamot, en suppleant eller tjänsteman i utskottet är närvarande vid ett slutet sammanträde.

 

Utskottet beslutar att tjänstemän från Riksdagens internationella kansli och EU-nämndens kansli får i informationssyfte närvara vid utskottets slutna möten då EU-frågor och andra internationella frågor behandlas.

 

Därmed beslutar utskottet att föredraganden Margareta Ljunggren Hjorth vid EU-nämnden får närvara vid dagens sammanträde.

 

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Justeras protokoll 2008/09:10 av den 11 december 2008.

 

 

§ 3

Information

 

Företrädare för Kulturdepartementet, statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth, stabschefen Henrik Toremark, biträdande enhetschefen Jerker Stattin, EU-samordnaren Marija Milivojevic och departements-sekreteraren Mikael Lindman, informerar om de frågor inom ut-skottets ansvarsområde som kan väntas bli aktuella under vårens tjeckiska och höstens svenska ordförandeskap i EU samt besvarar frågor från ledamöterna.

 

 

§ 4

Nordiska rådet

 

Mats Johansson (m) informerar från Nordiska rådets möte den 27–29 oktober 2008 i Helsingfors.

 

 

§ 5

Arbetsplanen

 

Kanslichefen orienterar om vårens arbete i kulturutskottet i enlighet med preliminärt förslag till arbetsplan.

Arbetsplanen bordläggs för fortsatt behandling.

 

 

§ 6

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 13 januari 2009 kl. 13.00.

 

 

Vid protokollet

 

 

Charlotte Rundelius

 

 

Justeras

 

Siv Holma

 

 

Bilaga

Närvaro- och voteringsförteckning

 

 


 

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2008/09:11

                                                           §§

1–6

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

 Holma, Siv (v), ordf.

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wikström i Uppsala, Cecilia (fp), vice ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Magnusson, Cecilia (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Israelsson, Margareta (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brodén, Anne Marie (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wegendal, Lars (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mats (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Åkesson, Anders (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papadopoulos, Nikos (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ludvigsson, Anne (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wallmark, Hans (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kihlström, Dan (kd)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lavesson, Olof (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persson i Simrishamn, Göran (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hellquist, Solveig (fp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dingizian, Esabelle (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montan, Göran (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Särnblad, Anneli (s) (tjl. t.o.m. 9/1 2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rothenberg, Hans (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pettersson, Leif (s) (tjl. t.o.m. 31/12 2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nilsson, Nils Oskar (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ternström, Solveig (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jarl Beck, Inger (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lindberg, Camilla (fp)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Larsson, Lars Mejern (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bengtson Skogsberg, Eva (m)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malmström, Louise (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tjernberg, Gunilla (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elinderson, Lars (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Björlund, Torbjörn (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sandberg, Gunnar (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Backman, Hans (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Gunvor G (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ericson, Lars-Ivar (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malm, Fredrik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krantz, Tobias (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kakabave, Amineh (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Mikael (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Olsson, Kent (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sonidsson, Eva (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strand, Thomas (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Davidson, Inger (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unander, Hans (s) (ers. för A. Särnblad)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nylund, Anna-Karin (s) ers. för L. Pettersson)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansson, Wiwi-Anne (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.