Protokoll utskottssammanträde 2008/09:11

Finansutskottets protokoll 2008/09:11

 

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:11

 

DATUM

2008-11-13

TID

9.00–11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Offentlig utfrågning om den aktuella penningpolitiken

Riksbankschef Stefan Ingves utfrågades om den aktuella penningpolitiken med anledning av den penningpolitiska redogörelse som Riksbanken den 22 oktober över­lämnat till riksdagens finansutskott. 

Debattprotokoll från utfrågningen redovisas i finans­utskottets kommande betänkande, Riksbankens förvaltning 2008 (bet. 2008/09:FiU23)

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Emelie Nilsson

 

Justeras

 

 

Stefan Attefall

 

 

 

Bilagor

1. Närvaro- och voteringsförteckning

 

 

 

 

 

 

 


                                                Bilaga 1

13/11

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Östros (s) vice ordförande

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christopher Ödmann (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anm.    I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

 I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.