Protokoll utskottssammanträde 2008/09:12

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:12

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:12

 

DATUM

2009-01-15

TID

09:00-09.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

1 §

Protokollsjustering

 

Protokoll nr 2008/09:11 justeras.

 

2 §

Anmälningar

 

Kanslichefen anmäler till utskottet inkomna skrivelser (bilaga 2).

 

3 §

Justering av förslag till betänkande

 

Utskottet behandlar slutligt proposition 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation jämte motioner (jfr 5 § prot.nr 8).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2008/09:UbU4 Ett lyft för forskning och innovation justeras.

 

Reservationer och ett särskilt yttrande anmäls.

 

4 §

Ärendebehandling

 

Utskottet behandlar proposition 2008/09:68 Yrkeshögskolan [FPM-UbU6] jämte motionerna 2008/09:Ub12 (s), 2008/09:Ub13 (s) yrk. 1,2 2008/09:Ub14 (v) yrk. 1, 2, 2008/09:Ub15 (mp) yrk. 1, 2, 3, 4, 2008/09:Ub201 (fp), 2008/09:Ub205 (fp), 2008/09:Ub241 (fp), 2008/09:Ub293 (s), 2008/09:Ub358 (s), 2008/09:Ub368 (s), 2008/09:Ub393 (s), 2008/09:Ub417 (s), 2008/09:Ub536 (fp) yrk. 1, 2008/09:Kr362 (s) yrk. 12 och 2008/09:N345 (s) yrk. 14.

 

Ärendena bordläggs efter preliminära beslut.

 

Vid protokollet

 

 

Fia Michelsson

 

Justeras torsdagen den 22 januari 2009

 

 

Sofia Larsen

 

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:12

 

1-3§ §

4 §

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Thingwall (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll

2008/09:12

 

 

 

Inkomna skrivelser till UbU

 

 

-          Friskolornas Riksförbund, Kjell-Olof Feldt samt företrädare för Riksidrottsförbundet, Svenskt Näringsliv, Sveriges Elevråd, SVEA och Sveriges Kommuner och Landsting. Angående specialutformade program i gymnasieskolan (dnr 150-1130-2008/09).

-          Sinikka Bohlin. Rapport från 8 th Conference of Parliamentarians of the Arctic Region, Fairbanks 12–14 Augusti 2008.


För kännedom

-          Teologiska högskolan Stockholm (THS), Owe Kennerberg. Synpunkter på Högskoleverkets rapport nr 2008:41 R Granskning av utbildningarna i religionsvetenskap och teologi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.