Protokoll utskottssammanträde 2008/09:17

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:17

 

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:17

 

DATUM

2009-01-20

TID

10.30-11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Ordningsfråga
På förfrågan av ordförande godkände utskottet att Jaak Meri, föredragande vid EU-nämnden, närvarade under nästkommande två föredragningspunkter.

§ 2

Ny suppleant

Ordförande hälsade Liza-Marie Norlin (kd) som ny suppleant i miljö- och jordbruksutskottet.

 

§ 3

Information från Miljödepartementet

Statssekreterare Åsa-Britt Karlsson, Miljödepartementet, med medarbetare lämnade information angående avslutat och nytt ordförandeskap i EU.

§ 4

Justering av betänkande

Utskottet upptog till fortsatt behandling proposition 2008/09:76 Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall.

 

Betänkande 2008/09:9 Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall justerades efter vissa ändringar.

En reservation (mp) anmäldes.

 

§ 5

Ärendebehandling

Utskottet upptog till behandling motioner om jakt och viltvård.

Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

 

§ 6

Ärendebehandling

Utskottet upptog till behandling motioner om biologisk mångfald.

Ärendet bordlades för fortsatt handläggning.

 

§ 7

Utskottets arbetsplan inledningen våren 2009

Kanslichefen anmälde utskottets preliminära arbetsplan för inledningen av våren 2009. Planen lämnades utan erinran.

 § 8

Nästa sammanträde

Meddelades att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 29 januari 2009 kl. 10.00.

 

 

Vid protokollet

 

Eva Forsman

 

Justeras den 29 januari 2009

 

Anders Ygeman

 

 

 


 


MILJÖ- OCH JORDBRUKS-

UTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:17

 

§ 1-3

§ 4

§ 5-8

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (fp)

D

 

N

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (kd)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (v)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (s) tjl. t o m 090301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (c)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (mp)

N

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Appelros (m)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Gabelic (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Tenje (m) tjl. t o m 090430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (s)

D

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Selin Lindgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alf Eriksson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (fp)

N

 

D

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Yngve Persson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liza-Marie Norlin (kd)

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (v)

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bolund (mp)

D

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Nilsson (s) ers. t o m 090301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willemo Carlsson (m) ers. t o m 090430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D = Närvarande och deltagit i beslutet

N = Närvarande

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.