Protokoll utskottssammanträde 2008/09:17

Utbildningsutskottets protokoll 2008/09:17

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:17

 

DATUM

2009-02-19

TID

09.00-09.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

1 §

Protokollsjustering

 

Protokoll nr 2008/09:16 justeras.

 

2 §

Justering av betänkande

 

Utskottet behandlar slutligt motionsyrkanden om förskolan (jfr 3 § prot. nr 11).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2008/09:UbU7 Förskolan justeras.

 

Reservationer och ett särskilt yttrande anmäls.

 

3 §

Justering av betänkande

 

Utskottet behandlar slutligt proposition 2008/09:87 Tydligare mål och kunskapskrav – Nya läroplaner för skolan jämte motioner (jfr 4 § prot. nr 13).

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2008/09:UbU9 Tydligare mål och kunskapskrav – Nya läroplaner för skolan justeras.

 

Reservationer anmäls.

 

4 §

Ärendebehandling

 

Utskottet behandlar motionsyrkanden om grundskolan [FPM-UbU17], nämligen, 2008/09:Ub202 (m), 2008/09:Ub204 (fp), 2008/09:Ub206 (fp), 2008/09:Ub207 (fp), 2008/09:Ub208 (fp), 2008/09:Ub212 (s), 2008/09:Ub216 (s), 2008/09:Ub218 (s), 2008/09:Ub219 (m), 2008/09:Ub220 (m), 2008/09:Ub221 (m), 2008/09:Ub227 (s), 2008/09:Ub229 (mp), 2008/09:Ub233 (m), 2008/09:Ub234 (m), 2008/09:Ub236 (fp),

2008/09:Ub243 (m), 2008/09:Ub244 (m), 2008/09:Ub245 (m), 2008/09:Ub247 (s), 2008/09:Ub250 (s), 2008/09:Ub253 (m), 2008/09:Ub254 (m), 2008/09:Ub258 (s), 2008/09:Ub259 (s), 2008/09:Ub261 (s), 2008/09:Ub264 (m), 2008/09:Ub265 (c), 2008/09:Ub268 (s), 2008/09:Ub269 (s), 2008/09:Ub270 (s), 2008/09:Ub271 (s), 2008/09:Ub274 (m), 2008/09:Ub275 (s), 2008/09:Ub281 (m), 2008/09:Ub291 (m), 2008/09:Ub292 (m), 2008/09:Ub295 (s), 2008/09:Ub297 (kd),

2008/09:Ub298 (s), 2008/09:Ub305 (s), 2008/09:Ub306 (s), 2008/09:Ub308 (s), 2008/09:Ub310 (m), 2008/09:Ub311 (m), 2008/09:Ub319 (s), 2008/09:Ub321 (kd), 2008/09:Ub327 (s), 2008/09:Ub329 (s), 2008/09:Ub331 (s), 2008/09:Ub332 (s), 2008/09:Ub334 (s), 2008/09:Ub335 (s) yrk. 1, 2, 3, 2008/09:Ub336 (s), 2008/09:Ub337 (s) yrk. 1, 2008/09:Ub339 (c), 2008/09:Ub341 (m), 2008/09:Ub343 (fp), 2008/09:Ub347 (c) yrk. 1, 2, 2008/09:Ub350 (m), 2008/09:Ub354 (m), 2008/09:Ub355 (s), 2008/09:Ub356 (s), 2008/09:Ub359 (s), 2008/09:Ub360 (s), 2008/09:Ub362 (s) yrk. 1, 2, 2008/09:Ub363 (s), 2008/09:Ub366 (s),

2008/09:Ub375 (s), 2008/09:Ub376 (s), 2008/09:Ub378 (s), 2008/09:Ub379 (s), 2008/09:Ub380 (s), 2008/09:Ub383 (m), 2008/09:Ub385 (fp), 2008/09:Ub387 (s), 2008/09:Ub388 (s), 2008/09:Ub399 (s), 2008/09:Ub401 (s), 2008/09:Ub403 (s), 2008/09:Ub410 (s), 2008/09:Ub412 (s), 2008/09:Ub413 (s) yrk. 1, 2, 2008/09:Ub415 (s), 2008/09:Ub416 (s), 2008/09:Ub422 (s), 2008/09:Ub423 (s) yrk. 1, 2, 2008/09:Ub424 (s)

2008/09:Ub425 (m), 2008/09:Ub427 (m), 2008/09:Ub432 (s), 2008/09:Ub436 (s), 2008/09:Ub437 (s), 2008/09:Ub439 (s), 2008/09:Ub440 (s), 2008/09:Ub441 (m), 2008/09:Ub444 (m), 2008/09:Ub451 (s), 2008/09:Ub452 (s) yrk. 1, 2, 2008/09:Ub458 (fp), 2008/09:Ub459 (fp),

2008/09:Ub464 (m, c, v, fp, mp) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2008/09:Ub465 (m), 

2008/09:Ub467 (s) yrk. 4, 5, 2008/09:Ub468 (fp), 2008/09:Ub480 (m),

2008/09:Ub482 (m), 2008/09:Ub483 (kd), 2008/09:Ub484 (kd), 2008/09:Ub485 (kd), 2008/09:Ub487 (v) yrk. 1, 2, 4, 2008/09:Ub498 (s)

2008/09:Ub499 (s), 2008/09:Ub500 (s), 2008/09:Ub502 (s), 2008/09:Ub503 (s), 2008/09:Ub504 (s), 2008/09:Ub507 (s), 2008/09:Ub509 (s), 2008/09:Ub511 (s), 2008/09:Ub512 (s), 2008/09:Ub514 (s), 2008/09:Ub516 (kd), 2008/09:Ub521 (kd), 2008/09:Ub522 (kd), 2008/09:Ub523 (kd), 2008/09:Ub524 (mp), 2008/09:Ub525 (mp), 2008/09:Ub526 (mp) yrk. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 2008/09:Ub531 (s), 2008/09:Ub533 (s)

2008/09:Ub540 (kd) yrk. 1, 2008/09:Ub541 (fp), 2008/09:Ub543 (s), 2008/09:Ub546 (m, fp, kd, c) yrk. 2, 3, 2008/09:Ub548 (s), 2008/09:Ub554 (c), 2008/09:Ub556 (kd), 2008/09:Ub559 (s), 2008/09:Ub561 (s),

2008/09:Ub562 (m), 2008/09:Ub563 (s), 2008/09:Ub564 (s), 2008/09:Ub565 (s), 2008/09:Ub572 (s, v, kd, c, m, fp, mp), 2008/09:Ub578 (kd), 2008/09:Ub579 (kd), 2008/09:Ub582 (s), 2008/09:Ub583 (s), 2008/09:Ub585 (m), 2008/09:Ub586 (v, s, mp), 2008/09:Ub587 (s, mp, v)

2008/09:Ub588 (kd), 2008/09:Ub589 (s) yrk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2008/09:Ub591 (s) yrk. 2, 3, 2008/09:Ub597 (s) yrk. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 2008/09:Ub598 (s) yrk. 6, 7, 8, 2008/09:Ub599 (s) yrk. 2, 3, 5, 7

2008/09:Ub600 (s), 2008/09:Ub601 (s) yrk. 4, 2008/09:Ub603 (kd), 2008/09:Ub605 (s), 2008/09:Fi270 (s) yrk. 64, 2008/09:Fi291 (s) yrk. 3, 6, 10, 18, 2008/09:Ju201 (m) yrk. 1, 2008/09:Ju283 (mp) yrk. 2, 2008/09:Ju375 (fp) yrk. 2, 2008/09:Ju379 (s) yrk. 7, 8, 2008/09:Ju380 (kd) yrk. 2, 2008/09:Ju444 (v) yrk. 19, 2008/09:C240 (mp) yrk. 8, 2008/09:C390 (v) yrk. 6, 2008/09:U323 (fp) yrk. 4, 2008/09:So516 (s, v, mp, kd) yrk. 3, 2008/09:So552 (kd) yrk. 4, 2008/09:So579 (kd) yrk. 2, 2008/09:Kr306 (v) yrk. 7, 2008/09:Kr307 (v) yrk. 28, 2008/09:A355 (v) yrk. 21, 22, 2008/09:A395 (mp) yrk. 33, 2008/09:A402 (mp) yrk. 19,

 

Ärendena bordläggs efter preliminära beslut.

 


 

Vid protokollet

 

 

Fia Michelsson

 

Justeras torsdagen 26 februari 2009

 

 

Sofia Larsen

 

 

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2008/09:17

 

1-2 §§

3-4 §§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Larsen (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Pålsson (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Gerdau (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Hjälmered (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Tjernberg (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Thingwall (m)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson-Olsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Bäckman (s)

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Garstedt (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Johnsson (kd)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Sellén (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amineh Kakabaveh (v)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage Rahm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Jeryd (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.